چهارشنبه 29 شهریور 1396 - Wednesday, September 20, 2017
پیوندهای مفید
آمار سایت
بازدید امروز: 0 بار
بازدید دیروز: 0 بار
کاربران آنلاین: 15 بار
بازدیدهای شما: 0 بار
کل بازدیدها: 353496 بار
خلاصه آمار سایت
ایستگاه صلواتی سادات شیلاتی به مناسبت عیدسعیدغدیرخم
ایستگاه صلواتی سادات شیلاتی به مناسبت عیدسعیدغدیرخم
برگزاری ایستگاه صلواتی سادات شیلاتی به مناسبت عید سعید غدیرخم
برگزاری ایستگاه صلواتی سادات شیلاتی به مناسبت عید سعید غدیرخم
کسب رتبه برتر علی رضائی فرزند همکار شیلات شهرستان بهشهر ( مجید رضائی) دررشته نقاشی با محوریت نماز دربیست ونهمین دوره از مسابقات مقدماتی قرآن کریم در سازمان جهادکشاورزی مازندران
کسب رتبه برتر علی رضائی فرزند همکار شیلات شهرستان بهشهر ( مجید رضائی) دررشته نقاشی با محوریت نماز دربیست ونهمین دوره از مسابقات مقدماتی قرآن کریم در سازمان جهادکشاورزی مازندران
تجلیل ازکارمندان نمونه شیلاتی درهفته دولت
تجلیل ازکارمندان نمونه شیلاتی درهفته دولت
تجلیل ازکارمندان نمونه شیلاتی درهفته دولت
تجلیل ازکارمندان نمونه شیلاتی درهفته دولت
تجلیل ازکارمندان نمونه شیلاتی درهفته دولت
تجلیل ازکارمندان نمونه شیلاتی درهفته دولت
افتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
افتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
افتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
افتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
افتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
افتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
فتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
فتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
افتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
افتتاح پروژه شیلاتی 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری باحضور دکتر فلاح استاندار مازندران
برگزاری مسابقات ورزشی تیراندازی  بین کارکنان شیلات مازندران درهفته دولت
برگزاری مسابقات ورزشی تیراندازی بین کارکنان شیلات مازندران درهفته دولت
برگزاری مسابقه ورزشی دارت بین کارکنان شیلات مازندران درهفته دولت
برگزاری مسابقه ورزشی دارت بین کارکنان شیلات مازندران درهفته دولت
رها سازی بچه ماهی سفید تکثیری به رودخانه سردآبرود شهرستان چالوس درهفته دولت
رها سازی بچه ماهی سفید تکثیری به رودخانه سردآبرود شهرستان چالوس درهفته دولت
افتتاح پروژه شیلاتی پرورش ماهی قزل آلا در شهرستان نوشهردرهفته دولت
افتتاح پروژه شیلاتی پرورش ماهی قزل آلا در شهرستان نوشهردرهفته دولت
کلنگ زنی پروژه شیلاتی پرورش ماهی قزل آلا درشهرستان چالوس درهفته دولت
کلنگ زنی پروژه شیلاتی پرورش ماهی قزل آلا درشهرستان چالوس درهفته دولت
افتتاح پروژه 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری
افتتاح پروژه 35 تنی پرورش ماهی قزل آلا درروستای آبکسر شهرستان ساری
نشست معاون آبزی پروری شیلات مازندران با بهرهبرداران شیلاتی شهرستان تنکابن
نشست معاون آبزی پروری شیلات مازندران با بهرهبرداران شیلاتی شهرستان تنکابن
نشست معاون صیدو بنادرماهیگیری شیلات مازندران با هیئت مدیره های صیادی منطقه بهشهر
نشست معاون صیدو بنادرماهیگیری شیلات مازندران با هیئت مدیره های صیادی منطقه بهشهر
تجدیدمیثاق مدیران و کارکنان شیلات مازندران با آرمانهای شهدا -گلزار امامزاده ابراهیم بابلسر
تجدیدمیثاق مدیران و کارکنان شیلات مازندران با آرمانهای شهدا -گلزار امامزاده ابراهیم بابلسر
اعزام بسیجیان شیلاتی بهمراه خانواده به مناطق غرب کشوردرآستانه هفته دولت
اعزام بسیجیان شیلاتی بهمراه خانواده به مناطق غرب کشوردرآستانه هفته دولت
ماهی قزل آلا
ماهی قزل آلا
کیلکاطبخ شده
کیلکاطبخ شده
کیلکا: از خانواده شک ماهیان یا هرینگها
کیلکا: از خانواده شک ماهیان یا هرینگها
استخرپرورش ماهی سردآبی
استخرپرورش ماهی سردآبی
رفتن به بالای صفحه