دوشنبه 27 آذر 1396 - Monday, December 18, 2017
خبر خوان اداره کل شیلات استان مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار شیلات مازندران >> مزایده و مناقصه >> مشاهده کامل مزایده و مناقصه
موضوع مناقصه:احداث استخرهای خاکی ( پشتیبانی پرورش ماهی درقفس ) در سطح 22 هکتار

بسمه تعالی

((آگهی مناقصه عمومی))

(یک مرحله ای شماره 5/95)

دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه:احداث استخرهای خاکی ( پشتیبانی پرورش ماهی درقفس ) در سطح 22 هکتار

محل اجرا: مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجایی ساری

محل تأمین اعتبار: از محل تملک دارائی استانی (اوراق خزانه اسلامی) اداره کل شیلات استان مازندران

مبلغ برآورد مناقصه: 7.500.000.000 ریال(هفتصدو پنجاه میلیون تومان)

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 375.000.000 ریال(سی و هفت میلیون پانصدهزارتومان)

مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه مورخه 15/12/95

مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 26/12/95

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 28/12/95

محل دریافت اسناد مناقصه: واحد چاپ و تکثیر شیلات استان مازندران به نشانی بابلسر- خیابان شریعتی اداره کل شیلات استان طبقه همکف و سایت مناقصات و سایت اداره کل شیلات استان مازندران.

محل تحویل پیشنهادها :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

 

                 دکتر رستمی

مدیر کل شیلات استان مازندران


 


 نوع : مناقصه
 واحد مربوطه : واحد حقوقی
 مدارک مورد نیاز :
 تاریخ شروع :
 تاریخ پایان :
 تاریخ بازگشایی پاکتها :
تاریخ انتشار : 11:16:14 1395/12/14


و سایر مزایده/مناقصه...
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه