دوشنبه 27 آذر 1396 - Monday, December 18, 2017
خبر خوان اداره کل شیلات استان مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار شیلات مازندران >> مزایده و مناقصه >> مشاهده کامل مزایده و مناقصه
احداث اسکله جهت پشتیبانی پرورش ماهی در قفس

بسمه تعالی

((آگهی مناقصه عمومی))

(دو مرحله ای شماره 6/95)

دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران

موضوع مناقصه:احداث اسکله جهت پشتیبانی پرورش ماهی در قفس

محل اجرا: در منطقه ساحلی لاریم

محل تأمین اعتبار: از محل تملک دارائی استانی (اوراق خزانه اسلامی) استان مازندران

مبلغ برآورد مناقصه: 320.000.000.000 ریال(سی و دو میلیارد تومان)

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 760.000.000 ریال(هفتصدو شصت میلیون تومان)

زمان دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته

زمان تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 96/1/8

زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 96/1/9

محل دریافت اسناد مناقصه: واحد چاپ و تکثیر شیلات استان مازندران به نشانی بابلسر- خیابان شریعتی اداره کل شیلات استان طبقه همکف و سایت مناقصات و سایت اداره کل شیلات استان مازندران.

محل تحویل پیشنهادها :دبیرخانه حراست شیلات استان مازندران طبقه چهارم

 

                 دکتر رستمی

مدیر کل شیلات استان مازندران



 نوع : مزایده
 واحد مربوطه : واحد حقوقی
 مدارک مورد نیاز :
 تاریخ شروع :
 تاریخ پایان :
 تاریخ بازگشایی پاکتها :
تاریخ انتشار : 13:4:38 1395/12/16


و سایر مزایده/مناقصه...
 موضوع مناقصه:احداث استخرهای خاکی ( پشتیبانی پرورش ماهی درقفس ) در سطح 22 هکتار
 فراخوان عمومی مشارکت در تولید لارو ماهی سفید دریای خزر در سال 95
  تجدید مزایده:4 دستگاه خودروی مستعمل
 مزایده 5دستگاه خودروی مستعمل
 تجدیدمزایده 186/500 کیلوگرم خاویاررقم دان فیل ماهیان پرورشی
 مزایده 186/500 کیلوگرم خاویاررقم دان فیل ماهیان پرورشی
 آگهی مزایده عمومی( یک مرحله ای شماره94/3 )
 آگهی مناقصه واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات استان مازندران بصورت حجمی
 آگهي مناقصه عمومي آمارگيري و بيومتري ماهيان استخواني
 آگهی مزایده فروش شناور صیادی تعدیلی
 آگهي مزايده عمومي اداره كل شيلات مازندران (اموال اسقاطی و آهن آلات قراضه)
 آگهي مزايده یک دستگاه سواری پاترول چهاردرب
 موضوع مناقصه: انجام خدمات عمومی اداره کل شیلات مازندران و ادارات تابعه و شهرستانها و یگان حفاظت منابع
 آگهی مناقصه عمومی»»
  آگهي مزايده عمومي فروش قطعات یدکی موتورهای دریایی یاماها
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه