مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان اداره کل شیلات استان مازندران
 نام ولی اله ولی اله محمدزاده سرایی
 نام خانوادگی محمدزاده سرایی
 ایمیل ---
 سمت مدیرکل شیلات استان مازندران
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی تلفن 01135289400نمابر01135289404داخلی150
 نام سیّد اکبر سیّد اکبر علیمحمدی
 نام خانوادگی علیمحمدی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره روابط عمومی ،هماهنگی و امورشهرستانها
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر -خیابان شریعتی- اداره کل شیلات مازندران-01135289400
 نام قاسم قاسم کریم زاده
 نام خانوادگی کریم زاده
 ایمیل ---
 سمت معاون صید و بنادر ماهیگیری
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35287261 - 011
 نام عسکری عسکری منعمی امیری
 نام خانوادگی منعمی امیری
 ایمیل ---
 سمت معاون آبزی پروری
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی تلفن01135289436داخلی135
 نام نیما نیما حسین زاده
 نام خانوادگی حسین زاده
 ایمیل ---
 سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر،خ،شریعتی تلفن01135289422داخلی 122
 نام سیّد محمود سیّد محمود مصدقی
 نام خانوادگی مصدقی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره امورمالی و ذیحسابی
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن 011-35289421
 نام حسینعلی حسینعلی حبیبی رودباری
 نام خانوادگی حبیبی رودباری
 ایمیل ---
 سمت سرپرست اداره حراست
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289405 - 011
 نام مرتضی مرتضی روحی
 نام خانوادگی روحی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره اموراداری ، رفاه و پشتیبانی
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289442- 011
 نام سرهنگ دوم عباس سرهنگ دوم عباس پورعلی
 نام خانوادگی پورعلی
 ایمیل ---
 سمت فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی استان مازندران
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر- خیابان شریعتی- میدان شیلات35289489و35289489-011
 نام پرویز پرویز نصرتی
 نام خانوادگی نصرتی
 ایمیل ---
 سمت رﺋیس اداره برنامه ریزی و بودجه
 تحصیلات فوق لیسانس مدیریت دولتی
 آدرس و تلفن بابلسر- اداره کل شیلات 35289440
 نام حسن حسن حسین نژاد
 نام خانوادگی حسین نژاد
 ایمیل ---
 سمت رئیس گروه فرآوری و بهبود کیفیت
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر خ خیابان شریعتی - اداره کل شیلات استان مازندران 35289435-011
 نام حسین حسین اصغری کریمی
 نام خانوادگی اصغری کریمی
 ایمیل ---
 سمت رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289435 - 011
 نام سیّد ولی اله سیّد ولی اله صالحی میر
 نام خانوادگی صالحی میر
 ایمیل ---
 سمت سرپرست گروه صید و بنادر ماهیگیری
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر - خیابان شریعتی اداره کل شیلات 01135289424
 نام محمودرضا محمودرضا ابراهیم نژاد
 نام خانوادگی ابراهیم نژاد
 ایمیل ---
 سمت رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر- خیابان شریعتی 01135289402
 نام حسین حسین پناهی صاحبی
 نام خانوادگی پناهی صاحبی
 ایمیل ---
 سمت رئیس مرکز بازسازی و حفاظت ازذخایر ژنتیکی شهید رجائی ساری
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن ساری- پل تجن - کیلومتر 14 جاده گلما-01133153233
 نام ميرزاعباس ميرزاعباس  صادقی
 نام خانوادگی صادقی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستان ساری و میاندرود
 تحصیلات فوق ليسانس
 آدرس و تلفن 01133351219
 نام کمیل کمیل آری
 نام خانوادگی آری
 ایمیل ---
 سمت سرپرست اداره شيلات شهرستان بابل
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن 01132220990- بابل- روبروی سپاه پاسداران
 نام بهروز بهروز عمرانی
 نام خانوادگی عمرانی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستانهای نورومحمودآباد
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن محمودآباد- خیابان شهیدآسد- اداره شیلات 01144731706
 نام حسن حسن عرب تبار
 نام خانوادگی عرب تبار
 ایمیل ---
 سمت فرمانده پایگاه مرکزی بابلسر
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر- میدان شیلات- یگان حفاظت منابع-01135289274
 نام جعفر جعفر فلاحتی چهره
 نام خانوادگی فلاحتی چهره
 ایمیل ---
 سمت رئیس گروه ترویج و آموزش آبزیان
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر- خیابان شریعتی- اداره کل شیلات مازندران
 نام جعفر جعفر احسانی کناری
 نام خانوادگی احسانی کناری
 ایمیل ---
 سمت مسئول نمایندگی شیلات شهرستان فریدونکنار
 تحصیلات فوق ليسانس
 آدرس و تلفن فریدونکنار- خیابان شهدا- پشت بازار روز- جنب سالن کشتی-01135657939
 نام سيدحسين سيدحسين ميرابراهيمي
 نام خانوادگی ميرابراهيمي
 ایمیل ---
 سمت فرمانده پايگاه مرکزي رامسر
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن ده کیلومتری رامسر به تنکابن- چالکرود پایگاه حفاظت منابع رامسر-01155373040
 نام حسن حسن قمي اويلي
 نام خانوادگی قمي اويلي
 ایمیل ---
 سمت فرمانده پايگاه نوشهر
 تحصیلات فوق دیپلم
 آدرس و تلفن جاده نور- منطقه خیرود- یگان حفاظت منابع نوشهر01152053232
 نام جمشید
 نام خانوادگی طبری
 ایمیل ---
 سمت فرمانده پايگاه تنکابن
 تحصیلات فوق دیپلم
 آدرس و تلفن 01154262045نشتارود- جنب زندان- پایگاه حفاظت منابع تنکابن
 نام بهمن
 نام خانوادگی ستاري
 ایمیل ---
 سمت فرمانده پايگاه مرکزي ساري
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن 01133462490جاده فرح آباد- جنب پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- پایگاه حفاظت منابع
 نام رضا رضا رویانی
 نام خانوادگی رویانی
 ایمیل ---
 سمت فرمانده پايگاه ايزده
 تحصیلات ليسانس
 آدرس و تلفن ایزد شهر- گلسار 15- انتهای کوچه یگان حفاظت منابع آبزیان01144532692
 نام نبي اله نبي اله      داداشي تنکابني
 نام خانوادگی داداشي تنکابني
 ایمیل ---
 سمت رئيس اداره پيشگيري
 تحصیلات ليسانس
 آدرس و تلفن 01135289488- بابلسر- میدان شیلات- یگان حفاظت منابع
 نام سید محمد سید محمد حسینی
 نام خانوادگی حسینی
 ایمیل ---
 سمت فرمانده پايگاه چپکرود
 تحصیلات فوق دیپلم
 آدرس و تلفن 01142565646شهرستان جویبار- بخش گیلخواران- روستای گلدشت
 نام الهقلی
 نام خانوادگی محمدزاده تالش
 ایمیل ---
 سمت رئيس گروه اموراجتماعي ورفاهي صيادان
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن 01135287261
 نام مرتضی مرتضی مجدی
 نام خانوادگی مجدی
 ایمیل ---
 سمت رئيس اداره شيلات شهرستان عباس آباد
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن عباس آباد- جنب مسجد جامع-01154670699
 نام سیدهادی سیدهادی عقیلی
 نام خانوادگی عقیلی
 ایمیل ---
 سمت رئيس اداره شيلات شهرستان آمل
 تحصیلات فوق ليسانس
 آدرس و تلفن 01144256988-9
 نام تقی
 نام خانوادگی محمدی فوتمی
 ایمیل ---
 سمت سرپرست گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن 01135289413-01135289436
 نام مصطفی مصطفی رضوانی
 نام خانوادگی رضوانی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستان نوشهر و چالوس
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن 01152374047-8
 نام قدرت اله قدرت اله دهقان
 نام خانوادگی دهقان
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستان بابلسر
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن 01135289266
 نام رضا رضا فلکی مقدم
 نام خانوادگی فلکی مقدم
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستان تنکابن
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن تنکابن - خ جمهوری اداره شیلات تنکابن 54271250
 نام علی علی پاشا زانوسی
 نام خانوادگی پاشا زانوسی
 ایمیل ---
 سمت رئیس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن 01152642604-6
 نام محمد مهدی محمد مهدی عباس زاده
 نام خانوادگی عباس زاده
 ایمیل ---
 سمت رئس اداره شیلات شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن سوادکوه شمالی - خ شهید تیموری - خ پاسداران جنب اداره صنعت و معدن 42447101
 نام سیّد حسن سیّد حسن سلیلی لاریمی
 نام خانوادگی سلیلی لاریمی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستان جویبار و سیمرغ
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن جویبار- خ امام - بانک قرض الحسنه امام علی طبقه دوم 42533564
 نام صفی اله صفی اله عسکری فر
 نام خانوادگی عسکری فر
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستان قائم شهر
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن قائم شهر- خ ساری - جنب پارک ولی عصر01142074510
 نام عباس عباس اسماعیلی ملا
 نام خانوادگی اسماعیلی ملا
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکاو گلوگاه
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن بهشهر- بلوارهاشمی نژاد - ساختمان جهاد بهشهر 34522446
 نام محمد ذبیح اله محمد ذبیح اله حسین نژاد
 نام خانوادگی حسین نژاد
 ایمیل ---
 سمت مسئول بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 تحصیلات لیسانس الهیات ، فقه و مبانی حقوق
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289423 - 011
 نام حجت الاسلام محمد صادق حجت الاسلام محمد صادق باباجانیان بیشه
 نام خانوادگی باباجانیان بیشه
 ایمیل ---
 سمت مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه
 تحصیلات سطح 1 حوزوی
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289439 - 011
 نام قاسمعلی قاسمعلی اکبرپورروشن
 نام خانوادگی اکبرپورروشن
 ایمیل ---
 سمت کارشناس مسئول امورحقوقی
 تحصیلات لیسانس حقوق قضایی
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289406 - 011
 نام پرویز پرویز گل پورعربی
 نام خانوادگی گل پورعربی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره فنی و عمرانی
 تحصیلات فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابلسر خ شریعتی 35289408 - 011
رفتن به بالای صفحه