52 بازگشایی شیلهاورهاسازی میلیونهاقطعه بچه ماهی سفیددرمصب رودخانه های منتهی به دریا دراستان مازندران
بازگشایی شیلهاورهاسازی میلیونهاقطعه بچه ماهی سفیددرمصب رودخانه های منتهی به دریا دراستان مازندرانبه گزارش روابط عمومی شیلات مازندران بابازگشایی 14 شیل ایجادشده دررودخانه های شیلاتی استان میلیونها قطعه بچه ماهی سفیدتکثیرطبیعی پس ازدوماه دررودخانه های شیلاتی رهاسازی تا سبب بازسازی ذخایردریا گردند،درمراسم بازگشایی یکی ازشیلهای ایجادشده دررودخانه سردآبرودشهرستان چالوس که پیرفلک مشاوراستاندارودبیرکمسیون برنامه ریزی مبارزه باقاچاق کالاوارزاستان ومسولین شهرستانی حضورداشتندمهندس ولی اله محمدزاده سرپرست شیلات مازندران پروژه شیل گذاری واحیای زیستگاههای طبیعی تکثیرآبزیان دریای خزررایکی ازماموریتهای شیلات مازندران برشمرد وگفت: درسال جاری تعداد14 شیل دررودخانه های سردآبرود،مله بود،خیرود ،علم رود ،نسارود،کاظم رود ،طالش خیل ،نمک آبرود،خشکدره،سیاهرود لاریم،تجن،چینم رودوتیله کناربامشارکت بیش از50 درصد جامعه صیادی استان ایجادشدکه درهررودخانه هابطورمیانگین 300 ماهی مولدتوسط خود تعاونیها رهاسازی شدکه به دلیل فراهم شدن محیط مناسب وامن برای تکثیرطبیعی ،امروزبچه ماهیهای تکثیری به وزن مطلوب رسیدن که بابازگشایی شیل بچه ماهیان پس ازمدتی به دریا مهاجرت می نمایند،محمدزاده درادامه بااشاره به احتمال گرما واحتمال کم آبی به منظورپیشگیری ازحوادثاحتمالی امسال شیلها کمی زودتربازگشایی شده است افزود:

باتوجه به ضریب بازگشتی مطلوب بچه ماهیهای تکثیری به دریا انتظار می رودشاهدرونق صیددرسبدصیادان باشیم ،

پیرفلک  هم  ضمن تمجیدازتلاشهای شیلات مازندران برای بازسازی ذخایرآبزیان دریا،ازحمایتهای شورای حفظ حقوق بیت المال ازاجرای طرح شیل گذاری وممانعت ازهرگونه عملیات واقداماتی که مانع اجرای طرح می گرددخبرداد،

علی پاشازانوسی رﺋیس اداره شیلات شهرستان نوشهروچالوس میزبان مراسم بازگشایی درسردآبرودشهرستان چالوس بودگفت: رودخانه های غرب استان محیط مناسبی برای مهاجرت ماهیان مولدبرای تخم ریزی وایجادشیل هستندکه متاسفانه درسالهای اخیربه دلیل برداشتهای بی رویه شن وماسه ،ساخت وسازهای غیرمناسب ،ورودفاضلابهای شهری وروستایی ونیزصیدهای غیرمجازمحل تکثیرطبیعی وزیستگاههای طبیعی ماهیان دریا دستخوش تغییرات شده که شیلات مازندران باهمکاری جامعه صیادی وایجادشیل زمینه لازم رابرای تکثیرطبیعی فراهم نموده است

تاریخ انتشار: 13:36:9 1397/03/14
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
پخش 25 برنامه تلویزیونی تحت عنوان " سیمای شیلات مازندران" دوشنبه هرهفته ساعت 30/21ازشبکه طبرستان دیدار مدیرکل شیلات مازندران با خانواده های شهید و آزاده جهادکشاورزی شهرستان بابلسر و فریدونکنار دیدارمدیرکل ومسولین شیلات مازندران باامام جمعه شهرستان بابلسربه مناسبت هفته جهادکشاورزی تجدید میثاق مدیر کل شیلات استان و کارکنان با شهدا در امام زاده ابراهیم بابلسر به مناسبت هفته جهاد کشاورزی مهندس ولی اله محمدزاده به عنوان مدیرکل شیلات مازندران منصوب شد. تدارک شیلات مازندران برای استقرار میز خدمت پیام تبریک مدیرکل شیلات مازندران به مناسبت هفته جهادکشاورزی اعلام حمایت وشرکت درروزجهانی قدس بازدید آسانوف وابسته فرهنگی سفارت فدراسیون روسیه ازمجتمع پرورش ماهی خاویاری قره برون شهرستان جویبارعصرروزگذشته برگزاری مراسم گرامیداشت رحلت امام خمینی (ره) وقیام پانزده خرداددراداره کل شیلات مازندران تمدید مهلت بیمه گری مزارع پرورش ماهیان گرمابی تا مورخ 97/03/31 محمدزاده ، سرپرست شیلات استان مازندران خبرداد: بیش از 50 درصد استحصال تخم ماهیان استخوانی در رودخانه شیرود تنکابن صورت می گیرد. ،بازدیدفرماندارشهرستان محمودآبادازطرح تکثیرطبیعی ماهی سفیددرجایگاههای شرکتهای تعاونی پره این شهرستان برگزاری همایش بصیرتی بسیجیان شیلات مازندران به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر بازدید مدیرپروژه های بین المللی TCP فائو ازطرح اصلاح نژادقزل آلا درمرکزبازسازی و حفاظت ازذخایرژنتیکی شهید باهنرکلاردشت
رفتن به بالای صفحه