77 بیش از50 درصدتخم ماهی سفیدموردنیاز مراکزبازسازی ذخایرآبزیان ازرودخانه شیرود تنکابن تامین می شود
بیش از50 درصدتخم ماهی سفیدموردنیاز مراکزبازسازی ذخایرآبزیان ازرودخانه شیرود تنکابن تامین می شود
بیش از۵۰ درصدتخم ماهی سفیدموردنیاز مراکزبازسازی ذخایرآبزیان ازرودخانه شیرود تنکابن تامین می شود


به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ، عباسعلی شیخ تبار معاون صید وبنادرماهیگیری شیلات مازندران که بهمراه کارشناسان دستگاههای مرتبط ازجمله مدیریت بحران ودفترفنی استانداری ،محیط زیست ،آب منطقه ای، بنادر ودریانوردی، منابع طبیعی شیلات,فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن ،شهردارو اعضای شورای شهرشیرود ،پژوهشکده اکولوژی دریایی خزرونیزمرکز بازسازی وحفاظت ازذخایر ژنتیکی آبزیان شهیدرجایی وضعیت تخریبی مهمترین رودخانه شیلاتی راازنزدیک بررسی نمودندبااعلام مطلب فوق درجلسه مشترک با شهردارو اعضای شورای ضهرشیرود درفتر شورای این شهرگفت: رودخانه شیرودواقع در۷ کیلومتری شهر تنکابن یکی ازمهمترین رودخانه های مهم درتکثیرماهی سفید بوده از۵۰ درصدتخم ماهی سفیدمورد نیاز شیلاتی ازاین رودخانه بدست می آید،به علت فاصله کم تاسرچشمه وبسترسنگی واملاح کم آب،جزء شیرین ترین رودخانه ها دراستان مازندران تلقی می شودوهرساله هزاران ماهی ازگونه های مختلف برای تولید مثل به این رودخانه مهاجرت  می نمایند،


وی درادامه بااشاره به اینکه متاسفانه براثرفعالیتهای انسانی این رودخانه تخریب شده وشرایط مناسب سال گذشته راازدست داده است افزود:مشکل اصلی این رودخانه احداث دیواره سنگی به ارتفاع حدود چهارمتر درساحل شرقی وامتداد آن تافاصله ۵۰ متری داخل دریاست که مانع جابجایی طبیعی مصب وحفظ شکل مناسب دهانه رودخانه می شود وبه دلیل دستکاری فیزیکی  عرض دهانه افزایش یافته وبه حدود ۵۰ متررسیده که به این معناست درواقع دهانه ای وجودندارد وآب مستقیما وارد رودخانه شده که مشکلات متعدد ذیل رابهمراه داشته ،ازجمله :شوری آب رودخانه تاحدود زیرپل به حدود۳ppt. رسیده ،امواج دریا دررودخانه ادامه یافته وخاروخاشاک دررودخانه انباشته می شود، گل ولای درکف رودخانه رسوب نموده وموجب لجنی شدن بستر رودخانه می شود ،دررودخانه محل مناسبی برای تخم ریزی ماهیان وجودندارد ،عملیات صید مولدین باقایق درروزهای. طوفانی دراثرامواج وتلاطم رودخانه بسیارمشکل ودربعضی روزهامتوقف می شود،نگهداری مولدین نارس و نیز تخم ماهی لقاح یافته درجعبه های مخصوص (سس گرین ) برای رشد تخمک لقاح یافته به علت شوری آب وامواج دریا امکان پذیرنیست. ،


معاون صیدوبنادر ماهیگیری شیلات مازندران درپایان تصریج کرد که به منظور ساماتدهی رودخانه های مهم کارگروهی خاصی باحضورکارشناسان دستگاههای مرتبط تشکیل شده وبه باتوجه به گزارشات رسیده ونیز بازدیدهای میدانی وبراساس مصوبات جلسات برگزارشده امروز باحضورکارشناسان ونمایندگان دستگاهها بصورت حضوری درحال بررسی وضعیت این رودخانه هستیم و شیلات مازندران با توجه به اهمیت شیلاتی رودخانه شیرود،پیشنهاد دارد دیواره سنگی درناحیه ی مصب جمع آوری وشرایط به روال قبل بازگرددتاشاهدبازسازی این رودخانه مهم بوده تاحداقل شرایط تکثیرمصنوعی ماهی سفید مانندگذشته فراهم گردد


تاریخ انتشار: 10:55:26 1397/05/07
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
انتصاب قاسم کریم زاده بعنوان جانشین مدیرکل  عباس زاده رﺋیس اداره شیلات شهرستانهای سوادکوه وسوادکوه شمالی خبرداد افتتاح دوطرح شیلاتی امروز درشهرستانهای سوادکوه وسوادکوه شمالی دیدارچهره به چهره مدیرکل شیلات بابهره برداران شیلاتی شرق مازندران درمحل اداره شیلات شهرستان بهشهر برگزاری "جشن دهه مبارک فجر" دراداره کل شیلات مازندران بررسی مساﺋل ومشکلات صیادان پره درنشست مدیرکل شیلات مازندران بانمایندگان مردم شهرستانهای قاﺋمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ  درمجلس شورای اسلامی شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد برگزاری کلاس آموزش طبخ آبزیان دردبیرستان آیت اله هاشمی شهرستان سوادکوه شمالی برگزاری کلاس آموزشی طبخ آبزیان در شهرستان تنکابن دعوت مدیرکل شیلات مازندران ازفعالین شیلاتی برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ماه  مدیرکل شیلات مازندران خبرداد:  صید ماهیان استخوانی درمازندران ازمرز 2 هزارتن عبورکرد برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت ،آشنایی و پیشگیری ازبیماریهای اخطار کردنی ماهیان گرمابی (KHV) درشهرستان بهشهر برگزاری نشست هم اندیشی مدیرکل شیلات مازندران با فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل شیلاتی عباس اسماعیلی ملا رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکا وگلوگاه خبرداد: دوره آموزشی مدیریت و پرورش ماهیان گرمآبی ویژه روستائیان شرق مازندران درشهرستان بهشهربرگزارشد. عباس اسماعیلی ملا رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکا وگلوگاه خبرداد: برگزاری غرفه عملکرد دستاوردهای اداره شیلات شهرستان بهشهر در نمایشگاه چهلچراغ دردهه مبارک فجر در همایش تقدیر از نمونه های تولید کننده بخش کشاورزی استان مازندران ازسه نمونه ملی وسه  نمونه استانی بخش شیلاتی هم تجلیل شد
رفتن به بالای صفحه