53 بیش از50 درصدتخم ماهی سفیدموردنیاز مراکزبازسازی ذخایرآبزیان ازرودخانه شیرود تنکابن تامین می شود
بیش از50 درصدتخم ماهی سفیدموردنیاز مراکزبازسازی ذخایرآبزیان ازرودخانه شیرود تنکابن تامین می شود
بیش از۵۰ درصدتخم ماهی سفیدموردنیاز مراکزبازسازی ذخایرآبزیان ازرودخانه شیرود تنکابن تامین می شود


به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ، عباسعلی شیخ تبار معاون صید وبنادرماهیگیری شیلات مازندران که بهمراه کارشناسان دستگاههای مرتبط ازجمله مدیریت بحران ودفترفنی استانداری ،محیط زیست ،آب منطقه ای، بنادر ودریانوردی، منابع طبیعی شیلات,فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن ،شهردارو اعضای شورای شهرشیرود ،پژوهشکده اکولوژی دریایی خزرونیزمرکز بازسازی وحفاظت ازذخایر ژنتیکی آبزیان شهیدرجایی وضعیت تخریبی مهمترین رودخانه شیلاتی راازنزدیک بررسی نمودندبااعلام مطلب فوق درجلسه مشترک با شهردارو اعضای شورای ضهرشیرود درفتر شورای این شهرگفت: رودخانه شیرودواقع در۷ کیلومتری شهر تنکابن یکی ازمهمترین رودخانه های مهم درتکثیرماهی سفید بوده از۵۰ درصدتخم ماهی سفیدمورد نیاز شیلاتی ازاین رودخانه بدست می آید،به علت فاصله کم تاسرچشمه وبسترسنگی واملاح کم آب،جزء شیرین ترین رودخانه ها دراستان مازندران تلقی می شودوهرساله هزاران ماهی ازگونه های مختلف برای تولید مثل به این رودخانه مهاجرت  می نمایند،


وی درادامه بااشاره به اینکه متاسفانه براثرفعالیتهای انسانی این رودخانه تخریب شده وشرایط مناسب سال گذشته راازدست داده است افزود:مشکل اصلی این رودخانه احداث دیواره سنگی به ارتفاع حدود چهارمتر درساحل شرقی وامتداد آن تافاصله ۵۰ متری داخل دریاست که مانع جابجایی طبیعی مصب وحفظ شکل مناسب دهانه رودخانه می شود وبه دلیل دستکاری فیزیکی  عرض دهانه افزایش یافته وبه حدود ۵۰ متررسیده که به این معناست درواقع دهانه ای وجودندارد وآب مستقیما وارد رودخانه شده که مشکلات متعدد ذیل رابهمراه داشته ،ازجمله :شوری آب رودخانه تاحدود زیرپل به حدود۳ppt. رسیده ،امواج دریا دررودخانه ادامه یافته وخاروخاشاک دررودخانه انباشته می شود، گل ولای درکف رودخانه رسوب نموده وموجب لجنی شدن بستر رودخانه می شود ،دررودخانه محل مناسبی برای تخم ریزی ماهیان وجودندارد ،عملیات صید مولدین باقایق درروزهای. طوفانی دراثرامواج وتلاطم رودخانه بسیارمشکل ودربعضی روزهامتوقف می شود،نگهداری مولدین نارس و نیز تخم ماهی لقاح یافته درجعبه های مخصوص (سس گرین ) برای رشد تخمک لقاح یافته به علت شوری آب وامواج دریا امکان پذیرنیست. ،


معاون صیدوبنادر ماهیگیری شیلات مازندران درپایان تصریج کرد که به منظور ساماتدهی رودخانه های مهم کارگروهی خاصی باحضورکارشناسان دستگاههای مرتبط تشکیل شده وبه باتوجه به گزارشات رسیده ونیز بازدیدهای میدانی وبراساس مصوبات جلسات برگزارشده امروز باحضورکارشناسان ونمایندگان دستگاهها بصورت حضوری درحال بررسی وضعیت این رودخانه هستیم و شیلات مازندران با توجه به اهمیت شیلاتی رودخانه شیرود،پیشنهاد دارد دیواره سنگی درناحیه ی مصب جمع آوری وشرایط به روال قبل بازگرددتاشاهدبازسازی این رودخانه مهم بوده تاحداقل شرایط تکثیرمصنوعی ماهی سفید مانندگذشته فراهم گردد


تاریخ انتشار: 10:55:26 1397/05/07
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
بازدید دکتر سمیه قاسمی طوسی مدیرکل اموربانوان استانداری مازندران ازجشنواره طبخ وعرضه آبزیان شهرستان بابل بازدیددکترعبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران ازجشنواره عرضه وطبخ آبزیان شهرستان بابل حضورگسترده دانش آموزان شهرستان بابل وهمچنین امیرکلا درجشنواره طبخ وعرضه آبزیان به روایت تصویر شرکت 35 نفرازبانوان شهرستان بابل درکلاس آموزشی طبخ ماهی دراولین روز جشنواره ولی زاده،فرماندار ویژه شهرستان بابل در آئین افتتاح جشنواره طبخ وعرضه آبزیان (ماهی) درپارک نوشیروانی بابل گفت: آغاز بکارجشنواره طبخ وعرضه آبزیان ازامروز درپارک نوشیروانی شهرستان بابل مراسم سوگواری رحلت پیامبراکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) دراداره کل شیلات مازندران و پایگاه امیرآباد برگزارشد مدیر کل شیلات مازندران خبر داد:  حدود190 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بهره برداران شیلاتی مازندران قرار گرفت. جشنواره طبخ وعرضه آبزیان از20 آبانماه درپارک نوشیروانی شهرستان بابل برگزار می شود آﺋین تکریم ومعارفه فرمانده سابق وجدید پایگاه حفاظت منابع آبزیان بابلسربرگزارشد سرپرستان گروه های صیدوبنادرماهیگیری ونیزآموزش و ترویج شیلات مازندران معارفه شدند برگزاری گردهمایی ناظرین تعاونی های صیادی پره استان مازندران دربابلسر فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران خبر داد: 169 قطعه ماهی خاویاری نارس پس از کشف صیادان غیرمجاز مجددا به دریا رهاسازی شدند. هشدارشیلات مازندران به صیادان درخصوص مواج بودن دریا وخودداری  ازصید حضور شیلات مازندران دردهمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری ایران درکیش
رفتن به بالای صفحه