89 ولی اله صالحی رﺋیس گروه ترویج وآبزیان شیلات مازندران خبرداد: استان مازندران باتولید 18 درصد ماهیان پرورشی ازاستانهای پیشرو درسطح کشوراست
ولی اله صالحی رﺋیس گروه ترویج وآبزیان شیلات مازندران خبرداد: استان مازندران باتولید 18 درصد ماهیان پرورشی ازاستانهای پیشرو درسطح کشوراستبه گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ، این مطلب راصالحی  درحاشیه برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت، آشنایی و پیشگیری از بیماریهای ماهیان گرمآبی که باحضور آبزی پروان شهرستان ساری برگزارشد اعلام وگفت:یکی از سیاستهای شیلات استان آموزش بهره برداران وارتقای دانش آنها درزمینه افزایش بهره وری تولید می باشد،یکی از موارد موردتوجه درامرآموزش آشنایی بابیماریهاوراهکارهای پیشگیری ودرمان آن می باشد،نظربه اینکه قسمت اعظم تولیدآبزیان استان به ماهیان گرم آبی اختصاص داردتوجه به بهداشت و بیماریهای این گونه آبزیان و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ وارتقای تولید ازسیاستهای شیلات استان است که درهمین راستا دوره آموزشی مدیریت بهداشت و پیشگیری اربیماریهای ماهیان گرم آبی درسطح شهرستانهای ساری ومیاندرودباحضور اکثریت تولید کنندگان این بخش برگزارگردید،
صالحی درادامه افزود دراین دوره دکترچوبچیان درخصوص کیفیت آب ،اهمیت تامین بچه ماهی،قرنطینه وانتقال بچه ماهی وحفظ شرایط بهداشتی استخرونیزراهکارهای پیشگیری ازبیماریهای آبزیان یافته های علمی نوین رابرای فراگیران تدریس نمودند.

تاریخ انتشار: 11:58:26 1397/05/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
انتصاب قاسم کریم زاده بعنوان جانشین مدیرکل  عباس زاده رﺋیس اداره شیلات شهرستانهای سوادکوه وسوادکوه شمالی خبرداد افتتاح دوطرح شیلاتی امروز درشهرستانهای سوادکوه وسوادکوه شمالی دیدارچهره به چهره مدیرکل شیلات بابهره برداران شیلاتی شرق مازندران درمحل اداره شیلات شهرستان بهشهر برگزاری "جشن دهه مبارک فجر" دراداره کل شیلات مازندران بررسی مساﺋل ومشکلات صیادان پره درنشست مدیرکل شیلات مازندران بانمایندگان مردم شهرستانهای قاﺋمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ  درمجلس شورای اسلامی شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد برگزاری کلاس آموزش طبخ آبزیان دردبیرستان آیت اله هاشمی شهرستان سوادکوه شمالی برگزاری کلاس آموزشی طبخ آبزیان در شهرستان تنکابن دعوت مدیرکل شیلات مازندران ازفعالین شیلاتی برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ماه  مدیرکل شیلات مازندران خبرداد:  صید ماهیان استخوانی درمازندران ازمرز 2 هزارتن عبورکرد برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت ،آشنایی و پیشگیری ازبیماریهای اخطار کردنی ماهیان گرمابی (KHV) درشهرستان بهشهر برگزاری نشست هم اندیشی مدیرکل شیلات مازندران با فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل شیلاتی عباس اسماعیلی ملا رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکا وگلوگاه خبرداد: دوره آموزشی مدیریت و پرورش ماهیان گرمآبی ویژه روستائیان شرق مازندران درشهرستان بهشهربرگزارشد. عباس اسماعیلی ملا رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکا وگلوگاه خبرداد: برگزاری غرفه عملکرد دستاوردهای اداره شیلات شهرستان بهشهر در نمایشگاه چهلچراغ دردهه مبارک فجر در همایش تقدیر از نمونه های تولید کننده بخش کشاورزی استان مازندران ازسه نمونه ملی وسه  نمونه استانی بخش شیلاتی هم تجلیل شد
رفتن به بالای صفحه