71 ولی اله صالحی رﺋیس گروه ترویج وآبزیان شیلات مازندران خبرداد: استان مازندران باتولید 18 درصد ماهیان پرورشی ازاستانهای پیشرو درسطح کشوراست
ولی اله صالحی رﺋیس گروه ترویج وآبزیان شیلات مازندران خبرداد: استان مازندران باتولید 18 درصد ماهیان پرورشی ازاستانهای پیشرو درسطح کشوراستبه گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ، این مطلب راصالحی  درحاشیه برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت، آشنایی و پیشگیری از بیماریهای ماهیان گرمآبی که باحضور آبزی پروان شهرستان ساری برگزارشد اعلام وگفت:یکی از سیاستهای شیلات استان آموزش بهره برداران وارتقای دانش آنها درزمینه افزایش بهره وری تولید می باشد،یکی از موارد موردتوجه درامرآموزش آشنایی بابیماریهاوراهکارهای پیشگیری ودرمان آن می باشد،نظربه اینکه قسمت اعظم تولیدآبزیان استان به ماهیان گرم آبی اختصاص داردتوجه به بهداشت و بیماریهای این گونه آبزیان و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ وارتقای تولید ازسیاستهای شیلات استان است که درهمین راستا دوره آموزشی مدیریت بهداشت و پیشگیری اربیماریهای ماهیان گرم آبی درسطح شهرستانهای ساری ومیاندرودباحضور اکثریت تولید کنندگان این بخش برگزارگردید،
صالحی درادامه افزود دراین دوره دکترچوبچیان درخصوص کیفیت آب ،اهمیت تامین بچه ماهی،قرنطینه وانتقال بچه ماهی وحفظ شرایط بهداشتی استخرونیزراهکارهای پیشگیری ازبیماریهای آبزیان یافته های علمی نوین رابرای فراگیران تدریس نمودند.

تاریخ انتشار: 11:58:26 1397/05/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
بازدید دکتر سمیه قاسمی طوسی مدیرکل اموربانوان استانداری مازندران ازجشنواره طبخ وعرضه آبزیان شهرستان بابل بازدیددکترعبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران ازجشنواره عرضه وطبخ آبزیان شهرستان بابل حضورگسترده دانش آموزان شهرستان بابل وهمچنین امیرکلا درجشنواره طبخ وعرضه آبزیان به روایت تصویر شرکت 35 نفرازبانوان شهرستان بابل درکلاس آموزشی طبخ ماهی دراولین روز جشنواره ولی زاده،فرماندار ویژه شهرستان بابل در آئین افتتاح جشنواره طبخ وعرضه آبزیان (ماهی) درپارک نوشیروانی بابل گفت: آغاز بکارجشنواره طبخ وعرضه آبزیان ازامروز درپارک نوشیروانی شهرستان بابل مراسم سوگواری رحلت پیامبراکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) دراداره کل شیلات مازندران و پایگاه امیرآباد برگزارشد مدیر کل شیلات مازندران خبر داد:  حدود190 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بهره برداران شیلاتی مازندران قرار گرفت. جشنواره طبخ وعرضه آبزیان از20 آبانماه درپارک نوشیروانی شهرستان بابل برگزار می شود آﺋین تکریم ومعارفه فرمانده سابق وجدید پایگاه حفاظت منابع آبزیان بابلسربرگزارشد سرپرستان گروه های صیدوبنادرماهیگیری ونیزآموزش و ترویج شیلات مازندران معارفه شدند برگزاری گردهمایی ناظرین تعاونی های صیادی پره استان مازندران دربابلسر فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران خبر داد: 169 قطعه ماهی خاویاری نارس پس از کشف صیادان غیرمجاز مجددا به دریا رهاسازی شدند. هشدارشیلات مازندران به صیادان درخصوص مواج بودن دریا وخودداری  ازصید حضور شیلات مازندران دردهمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری ایران درکیش
رفتن به بالای صفحه