42 برگزاری جلسه ساماندهی مراکز آبزی پروری مازندران درقالب مشاغل خانگی دربابلسر
برگزاری جلسه ساماندهی مراکز آبزی پروری مازندران درقالب مشاغل خانگی دربابلسربه گزارش روابط عمومی شیلات مازندران، طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح های اشتغال حمایتی ذیل برنامه اشتغال فراگیر باهدف توانمندسازی و اتصال متقاضیان مشاغل خانگی به بازار فروش محصولات است دراین جلسه که باحضورنمایندگان ادارات کل شیلات،سازمان جهادکشاورزی،تعاون ،کارورفاه اجتماعی.دیوان محاسبات ودامپزشکی درسالن اجتماعات اداره کل شیلات دربابلسربرگزارشد،عبدالهادی یعقوبی معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع شیلات مازندران بااشاره به تولید بیش از 95 هزارتنی شیلات استان درسال96, گفت: ازاین میزان تولید 75 هزارتن آن دربخش تولید آبزیان پرورشی بودکه با توجه به عملکردسایراستانها،شیلات استان به تنهایی 18 درصد تولید آبزیان پرورشی رابه خوداختصاص داد یعقوبی درادامه برنامه تولیدآبزیان درسال جاری را113 هزارتن اعلام کرد.
درادامه نیما حسین زاده رﺋیس گروه رﺋیس گروه پرورش ماهی درسیستم قفس اداره کل شیلات مازندران هم باتاکیدبراینکه برخی از فعالیتهای آبزی پروری درحوزه طرح مشاغل خانگی دراستان می توانند ازمزایای طرح بهره مندشوندگفت: دراستان 64 فقره مجوزفعالیت آبزی پروری درحوزه مشاغل خانوادگی صادرشده که درسه بخش ماهیان گرم آبی ،سردآبی و زینتی فعالیت می نمایند،
حسین زاده درپایان تصریح کرد:بیشترین مراکزآبزی پروری در حوزه مشاغل خانگی درشهرستانهای ساری،نوشهرو بابل قراردارند واین نشست فرصت خوبی برای اراﺋه راهکارها جهت رفع موانع وبسترسازی برای آبزی پروران دربهره مندی بهتروبیشترازطرحهای حمایتی دانست 

تاریخ انتشار: 13:54:6 1397/06/11
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
بازدید دکتر سمیه قاسمی طوسی مدیرکل اموربانوان استانداری مازندران ازجشنواره طبخ وعرضه آبزیان شهرستان بابل بازدیددکترعبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران ازجشنواره عرضه وطبخ آبزیان شهرستان بابل حضورگسترده دانش آموزان شهرستان بابل وهمچنین امیرکلا درجشنواره طبخ وعرضه آبزیان به روایت تصویر شرکت 35 نفرازبانوان شهرستان بابل درکلاس آموزشی طبخ ماهی دراولین روز جشنواره ولی زاده،فرماندار ویژه شهرستان بابل در آئین افتتاح جشنواره طبخ وعرضه آبزیان (ماهی) درپارک نوشیروانی بابل گفت: آغاز بکارجشنواره طبخ وعرضه آبزیان ازامروز درپارک نوشیروانی شهرستان بابل مراسم سوگواری رحلت پیامبراکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) دراداره کل شیلات مازندران و پایگاه امیرآباد برگزارشد مدیر کل شیلات مازندران خبر داد:  حدود190 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بهره برداران شیلاتی مازندران قرار گرفت. جشنواره طبخ وعرضه آبزیان از20 آبانماه درپارک نوشیروانی شهرستان بابل برگزار می شود آﺋین تکریم ومعارفه فرمانده سابق وجدید پایگاه حفاظت منابع آبزیان بابلسربرگزارشد سرپرستان گروه های صیدوبنادرماهیگیری ونیزآموزش و ترویج شیلات مازندران معارفه شدند برگزاری گردهمایی ناظرین تعاونی های صیادی پره استان مازندران دربابلسر فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران خبر داد: 169 قطعه ماهی خاویاری نارس پس از کشف صیادان غیرمجاز مجددا به دریا رهاسازی شدند. هشدارشیلات مازندران به صیادان درخصوص مواج بودن دریا وخودداری  ازصید حضور شیلات مازندران دردهمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری ایران درکیش
رفتن به بالای صفحه