76 نشست مدیرکل شیلات مازندران با اعضای هیات مدیره ومدیران شرکتهای  کیلکاگیراستان
نشست مدیرکل شیلات مازندران با اعضای هیات مدیره ومدیران شرکتهای  کیلکاگیراستان به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران،به منظوربحث وبررسی مساﺋل ومشکلات صیدوصیادی تشکلهای کیلکا گیرمازندران،مهندس ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران،شیخ تبارمعاون صیدوبنادرماهیگیری ،دهقان سرپرست اداره شیلات شهرستانهای بابلسروفریدونکنارباحضوردراتحادیه کیلکای استان ونشست صمیمی بااعضای هیات مدیره ومدیران برخی ازشرکتهاازنزدیک درجریان امورقرارگرفت.دراین جلسه مهردادقلی پور مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران کیلکای استان ضمن اراﺋه گزارشی ازوضعیت صید ماهی کیلکادرشش ماهه سال جاری، گفت: تعیین قیمت ماهی ،تهیه آلات وادوات صیدوصیادی،پیگیری اراﺋه تسهیلات به تشکلات،حضوردرهمایشها ونیزپیگیری امورجاری و نیزتامین ساخت موردنیاز لنج ها ازجمله وظایف وماموریتهای هیات مدیره است، وی درادامه افزود اتحادیه مبلغ 350 میلیون تومان برای اراﺋه خدمات بندری هزینه نموده است و کیلکاگیران استان به درجه ای از آگاهی ورشد فکری رسیده اند که به منظور حفظ ذخایر بطورداوطلبانه چندماه از صیددردریا خوداری می نمایند،  وی ازمسولین شیلات خواست درجهت حل مساﺋل ومشکلات جامعه صیادی کیلکا وواگذاری بندرصیادی به اتحادیه کیلکا مساعدت نمایند.,
تصویب موضوع سخت وزیان آوربودن شغل صیادی ،تغییرروش صیدکیلکا، افزایش ارزش اقتصادی ماهی کیلکا،تقویت سرانه مصرف انسانی ماهی کیلکا ، اراﺋه تسهیلات جهت تجهیزلنج ها  راازجمله خواسته های اعضای هیات مدیره جامعه صیادی کیلکاگیرمازندران اعلام کرد.
مهندس ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران جایگاه تشکلهای صیادی کیلکا گیررا باتوجه به نقش مهم آنهادرتامین مصارف انسانی ونیزمواد موردنیاز صنایع وکارخانجات خوراک دام وطیورمهم برشمرد وگفت:باتوجه به وجودتسهیلات مناسب درسامانه های مختلف دولت ،جامعه صیادی بایدتلاش نماید تا ازاین تسهیلات برای تجهیز منابع و امکانات صیادی ازجمله تهیه ظروف csw ,پودریخ استفاده نمایند.
مدیرکل شیلات مازندران طرح پرورش ماهی درقفسهای دریایی رایکی از استراتژی شیلات بشمردوافزود:جامعه صیادی بااطمینان داشته باشد که تمامی جوانب پرورش این گونه مهم آبزیان رادرنظردارد وجامعه صیادی نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشد و ازجامعه صیادی خواست درطرح پرورش ماهی درقفس سرمایه گذاری نمایند،
محمدزاده درپایان باتاکیدبراینکه اداره کل شیلات مازندران پیگیری لازم رابرای رفع موانع و مشکلات وخواسته های جامعه صیادی است تصریح کرد:شیلات درآینده تلاش خواهدنمود تا بجای قزل آلا ،گونه های ماهی آزاد وخاویاری رادرطرح ماهی درقفس پرورش و به بازار عرضه نماید.
فرهنگ سازی و تبلیغات اهمیت مصرف انسانی ماهی کیلکا ازجمله نکته ای بود که مدیرکل شیلات مازندران ازاتحادیه خواست بامشارکت شیلات مازندران درسطح رسانه ها ووسایل ارتباط جمعی مشارکت نماید

تاریخ انتشار: 11:3:42 1397/06/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
بازدید دکتر سمیه قاسمی طوسی مدیرکل اموربانوان استانداری مازندران ازجشنواره طبخ وعرضه آبزیان شهرستان بابل بازدیددکترعبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران ازجشنواره عرضه وطبخ آبزیان شهرستان بابل حضورگسترده دانش آموزان شهرستان بابل وهمچنین امیرکلا درجشنواره طبخ وعرضه آبزیان به روایت تصویر شرکت 35 نفرازبانوان شهرستان بابل درکلاس آموزشی طبخ ماهی دراولین روز جشنواره ولی زاده،فرماندار ویژه شهرستان بابل در آئین افتتاح جشنواره طبخ وعرضه آبزیان (ماهی) درپارک نوشیروانی بابل گفت: آغاز بکارجشنواره طبخ وعرضه آبزیان ازامروز درپارک نوشیروانی شهرستان بابل مراسم سوگواری رحلت پیامبراکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) دراداره کل شیلات مازندران و پایگاه امیرآباد برگزارشد مدیر کل شیلات مازندران خبر داد:  حدود190 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بهره برداران شیلاتی مازندران قرار گرفت. جشنواره طبخ وعرضه آبزیان از20 آبانماه درپارک نوشیروانی شهرستان بابل برگزار می شود آﺋین تکریم ومعارفه فرمانده سابق وجدید پایگاه حفاظت منابع آبزیان بابلسربرگزارشد سرپرستان گروه های صیدوبنادرماهیگیری ونیزآموزش و ترویج شیلات مازندران معارفه شدند برگزاری گردهمایی ناظرین تعاونی های صیادی پره استان مازندران دربابلسر فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان مازندران خبر داد: 169 قطعه ماهی خاویاری نارس پس از کشف صیادان غیرمجاز مجددا به دریا رهاسازی شدند. هشدارشیلات مازندران به صیادان درخصوص مواج بودن دریا وخودداری  ازصید حضور شیلات مازندران دردهمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری ایران درکیش
رفتن به بالای صفحه