153 برگزاری جلسه بررسی اهمیت و نحوه مشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت و بازسازی ذخایرماهیان ارزشمند دریای خزردربابلسر
برگزاری جلسه بررسی اهمیت و نحوه مشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت و بازسازی ذخایرماهیان ارزشمند دریای خزردربابلسر


به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران، باحضورمدیران کل دفترامورصیدوصیادی ، دفتربازسازی و حفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان ، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی سازمان شیلات ایران و معاونین صیدوبنادرماهیگیری ادارات کل استان های شمالی ، فرماندهان یگان حفاظت منابع آبزیان سه استان شمالی ، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی کشورونیزمدیران اتحادیه تعاونی های پره استان های مازندران ،گیلان و گلستان درسالن اجتماعات اداره کل شیلات مازندران دربابلسربرگزارشد.

دراین جلسه عباسعلی شیخ تبارمعاون صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران که میزبانی این جلسه رابرعهده داشتندمشارکت جامعه صیادی رادرامربازسازی بسیارخوب و آگاهانه برشمردو گفت : دراستان مازندران بسیاری ازتعاونی ها بویژه تعاونی های پره منطقه غرب و مرکز استان بدلیل برخورداری از رودخانه های شیلاتی بااستفاده ازشیل و نیزاراضی مناسب جایگاههای پره تکثیرورهاسازی بچه ماهی مطلوبی رادرسالجاری داشتند.

آخوندی مدیرکل دفترامورصیدوصیادی سازمان شیلات ایران بااشاره به اینکه 25 درصد صیدماهیان استخوانی کشوردردریای خزرصورت میگیرد به کاهش صید اینگونه ازماهی اشاره کردوافزود: درسالهای اخیرشاهدکاهش صیددراستان های شمالی بودیم که علاوه برعوامل زیست محیطی عوامل دیگر انسانی ( افزایش صیدغیرمجاز) یکی ازاین عوامل بوده است.

کرمی راد مدیرکل دفتربازسازی وحفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران پشتیبانی وحمایت درجامعه بهره برداررایکی ازرسالت های مهم شیلات ایران دانست و گفت : مراکزبازسازی ذخایرآبزیان علیرغم کمبودامکانات واعتبارات  درامربازسازی ذخایرآبزیان دریاتلاش مضاعف دارند وعلیرغم کمبوداعتبارات تلاش می نمایندتاصیدوصیادی راپایدارنگه دارند. وی بااشاره به کاهش صیدوصیادی مولدسفیددررودخانه از110 هزارقطعه سال 94 به 54 هزارقطعه درسال 97 افزود: هرچندکاهش صیدماهی مولددردریا راشاهدبودیم ولی جامعه صیادی می تواند مراکزبازسازی رادرتکثیرورهاسازی بچه ماهی بسیارکمک نماید.

سرهنگ پاسدارشاه ولی پورفرمانده حفاظت منابع آبزی سازمان هم گفت : اگرتجهیزات وامکانات ونیزنیروی انسانی یگان نوسازی گردد میتوانیم نقش موثری ایفانماییم که دربحث تجهیزات تاپایان سال 97 موضوع تحقق خواهدیافت وپیگیرنیروی انسانی نیرهستیم که توانمندی وماموریت های آن گسترده ترخواهدبود. وی حفاظت ازذخایررامنوط به همکاری ومشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت دانست و تصریح کرد: همانطوریکه درمحیط زیست و هلال احمرهمیارداریم لازم است که دربحث حفاظت ازمنابع وذخایرآبزیان هم ازاین تبصره وطرح بهره مند گردیم . دراین جلسه حاضرین نظرات و پیشنهادات خودرادرخصوص اتخاذراهکارهای کمک به بازسازی وحفاظت ذخایرآبزیان اراﺋه نمودند

تاریخ انتشار: 10:30:19 1397/07/04
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
انتصاب قاسم کریم زاده بعنوان جانشین مدیرکل  عباس زاده رﺋیس اداره شیلات شهرستانهای سوادکوه وسوادکوه شمالی خبرداد افتتاح دوطرح شیلاتی امروز درشهرستانهای سوادکوه وسوادکوه شمالی دیدارچهره به چهره مدیرکل شیلات بابهره برداران شیلاتی شرق مازندران درمحل اداره شیلات شهرستان بهشهر برگزاری "جشن دهه مبارک فجر" دراداره کل شیلات مازندران بررسی مساﺋل ومشکلات صیادان پره درنشست مدیرکل شیلات مازندران بانمایندگان مردم شهرستانهای قاﺋمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ  درمجلس شورای اسلامی شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد برگزاری کلاس آموزش طبخ آبزیان دردبیرستان آیت اله هاشمی شهرستان سوادکوه شمالی برگزاری کلاس آموزشی طبخ آبزیان در شهرستان تنکابن دعوت مدیرکل شیلات مازندران ازفعالین شیلاتی برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ماه  مدیرکل شیلات مازندران خبرداد:  صید ماهیان استخوانی درمازندران ازمرز 2 هزارتن عبورکرد برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت ،آشنایی و پیشگیری ازبیماریهای اخطار کردنی ماهیان گرمابی (KHV) درشهرستان بهشهر برگزاری نشست هم اندیشی مدیرکل شیلات مازندران با فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل شیلاتی عباس اسماعیلی ملا رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکا وگلوگاه خبرداد: دوره آموزشی مدیریت و پرورش ماهیان گرمآبی ویژه روستائیان شرق مازندران درشهرستان بهشهربرگزارشد. عباس اسماعیلی ملا رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکا وگلوگاه خبرداد: برگزاری غرفه عملکرد دستاوردهای اداره شیلات شهرستان بهشهر در نمایشگاه چهلچراغ دردهه مبارک فجر در همایش تقدیر از نمونه های تولید کننده بخش کشاورزی استان مازندران ازسه نمونه ملی وسه  نمونه استانی بخش شیلاتی هم تجلیل شد
رفتن به بالای صفحه