236 برگزاری جلسه بررسی اهمیت و نحوه مشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت و بازسازی ذخایرماهیان ارزشمند دریای خزردربابلسر
برگزاری جلسه بررسی اهمیت و نحوه مشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت و بازسازی ذخایرماهیان ارزشمند دریای خزردربابلسر


به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران، باحضورمدیران کل دفترامورصیدوصیادی ، دفتربازسازی و حفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان ، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی سازمان شیلات ایران و معاونین صیدوبنادرماهیگیری ادارات کل استان های شمالی ، فرماندهان یگان حفاظت منابع آبزیان سه استان شمالی ، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی کشورونیزمدیران اتحادیه تعاونی های پره استان های مازندران ،گیلان و گلستان درسالن اجتماعات اداره کل شیلات مازندران دربابلسربرگزارشد.

دراین جلسه عباسعلی شیخ تبارمعاون صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران که میزبانی این جلسه رابرعهده داشتندمشارکت جامعه صیادی رادرامربازسازی بسیارخوب و آگاهانه برشمردو گفت : دراستان مازندران بسیاری ازتعاونی ها بویژه تعاونی های پره منطقه غرب و مرکز استان بدلیل برخورداری از رودخانه های شیلاتی بااستفاده ازشیل و نیزاراضی مناسب جایگاههای پره تکثیرورهاسازی بچه ماهی مطلوبی رادرسالجاری داشتند.

آخوندی مدیرکل دفترامورصیدوصیادی سازمان شیلات ایران بااشاره به اینکه 25 درصد صیدماهیان استخوانی کشوردردریای خزرصورت میگیرد به کاهش صید اینگونه ازماهی اشاره کردوافزود: درسالهای اخیرشاهدکاهش صیددراستان های شمالی بودیم که علاوه برعوامل زیست محیطی عوامل دیگر انسانی ( افزایش صیدغیرمجاز) یکی ازاین عوامل بوده است.

کرمی راد مدیرکل دفتربازسازی وحفاظت ازذخایرژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران پشتیبانی وحمایت درجامعه بهره برداررایکی ازرسالت های مهم شیلات ایران دانست و گفت : مراکزبازسازی ذخایرآبزیان علیرغم کمبودامکانات واعتبارات  درامربازسازی ذخایرآبزیان دریاتلاش مضاعف دارند وعلیرغم کمبوداعتبارات تلاش می نمایندتاصیدوصیادی راپایدارنگه دارند. وی بااشاره به کاهش صیدوصیادی مولدسفیددررودخانه از110 هزارقطعه سال 94 به 54 هزارقطعه درسال 97 افزود: هرچندکاهش صیدماهی مولددردریا راشاهدبودیم ولی جامعه صیادی می تواند مراکزبازسازی رادرتکثیرورهاسازی بچه ماهی بسیارکمک نماید.

سرهنگ پاسدارشاه ولی پورفرمانده حفاظت منابع آبزی سازمان هم گفت : اگرتجهیزات وامکانات ونیزنیروی انسانی یگان نوسازی گردد میتوانیم نقش موثری ایفانماییم که دربحث تجهیزات تاپایان سال 97 موضوع تحقق خواهدیافت وپیگیرنیروی انسانی نیرهستیم که توانمندی وماموریت های آن گسترده ترخواهدبود. وی حفاظت ازذخایررامنوط به همکاری ومشارکت جامعه صیادی پره درحفاظت دانست و تصریح کرد: همانطوریکه درمحیط زیست و هلال احمرهمیارداریم لازم است که دربحث حفاظت ازمنابع وذخایرآبزیان هم ازاین تبصره وطرح بهره مند گردیم . دراین جلسه حاضرین نظرات و پیشنهادات خودرادرخصوص اتخاذراهکارهای کمک به بازسازی وحفاظت ذخایرآبزیان اراﺋه نمودند

تاریخ انتشار: 10:30:19 1397/07/04
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
نشست روشنگری بسیج و گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر در اداره کل شیلات مازندران بازديد يزداني فرماندار شهرستان سوادكوه و اعضا كارگروه اشتغال شهرستان از طرح هاي شيلاتي منطقه سوادكوه برگزاری دوره آموزشی وتوجیهی جاسوسی به روش تخلیه تلفنی دراداره کل شیلات مازندران تجلیل ازدونفرازفعالین شیلاتی مازندران درنمازجمعه شهرستان بابلسرو هادی شهر بازدید امام جمعه هادی شهر از واحد نیمه متراکم پرورش ماهی سردآبی (قزل آلا) قزل کنار روستای پایین نقیب این شهر مدیر کل شیلات مازندران خبرداد: ارزش  اقتصادی بیش از1700 میلیارد تومانی تولید آبزیان مازندران درسال گذشته برگزاری دوره آموزشی - توجیهی سامانه یکپارچه پرداخت تسهیلات اعتباری ( سیتا) دراداره کل شیلات مازندران تفسیر سوره های قرآن ویژه ماه مبارک رمضان پنج شنبه هرهفته دراداره کل شیلات مازندران  رﺋیس سازمان دامپزشکی کشوردربازدید ازپرورش ماهی درقفس درنوشهرگفت: شرایط تولید ماهی درقفسهای دریایی (بهداشتی وکیفیت) برای صادرات  مهیا است بازدیدفرماندارشهرسان سوادکوه شمالی از مزارع پرورش ماهی در حال ساخت پایین دست سد ایت ا... صالحی لفور تولید بیش از 8400 تن انواع خوراک آبزیان دراستان درسال 97 افتتاح پروژه 20 تنی پرورش ماهی قزل آلا درشهرستان کلاردشت مراسم تجلیل ازکارگران نمونه شیلاتی دراداره کل شیلات مازندران برگزارشد. مدیرکل شیلات مازندران خبرداد: درسال 97 ،بیش از245  میلیارد ریال تسهیلات بانکی دراختیار بهره برداران شیلاتی مازندران قرارگرفت بازدیدامام جمعه شهرستان بابلسر ازفرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان استان مازندران
رفتن به بالای صفحه