91 مهندس عبداله ریاحی مشاوراستاندارومسول امورایثارگران استانداری مازندران خبرداد: خدمات رسانی مطلوب وموثرتر به ایثارگران دردستگاهها ازاهداف وماموریتهای امورایثارگران است
مهندس عبداله ریاحی مشاوراستاندارومسول امورایثارگران استانداری مازندران خبرداد: خدمات رسانی مطلوب وموثرتر به ایثارگران دردستگاهها ازاهداف وماموریتهای امورایثارگران استبه گزارش روابط عمومی شیلات مازندران،این مطلب رامشاوراستاندارمازندران درجلسه مسولین امورایثارگران ادارات کل تابعه جهادکشاورزی مازندران درسالن اجتماعات شیلات مازندران دربابلسر اعلام کرد وگفت:
ایثارگران مظلومترین قشردردستگاههامی باشندوهمه باید تلاش نماﺋیم تا موانع ومشکلات ایثارگران به حداقل رسیده وبرطرف گرددودراین راه باتوجه به قانون جامع ایثارگری پیگیری ونظارت خواهیم کردتااین قانون درتمامی واحدهااعم ازدستگاههای دولتی وهمچنین شهرداریها و...اجرایی گردد.وی ضمن تمجیداز تلاش وازخودگذشتگی وصبوری خانواده های ایثارگران درنگهداری ونیز پرستاری آنان ،تلاش وزحمات آنان رانمونه ونمودعینی  خودایثارگری برشمردوافزود:خدمت رسانی مطلوب وموثریکی از برنامه های کاریذاستانداری است که به جددنبال خواهدشد.
 ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران که میزبانی این جلسه رابعهده داشت واژه ایثاررا واژه مقدسی دانست که افرادبرای دسترسی به اهداف بالاترجانشان رافدای آن اهداف وارزشها الهی می نمایند وی تکریم ایثارگران راوظیفه همه دانست ودرادامه افزود: ازخودگذشتگی شهامت ودلیری پیامهای ایثارگری است و این ایثارمختص دوران دفاع مقدس نبوده ودرزمان ومکان هم نمی گنجد.
مدیرکل شیلات مازندران درادامه بااشاره به حضورچندین نفرایثارگردرفعالیتهای شیلات مازندران تصریح کرد:
بسیجیان وایثارگران دوران دفاع مقدس تلاشگران عرصه فرهنگ جامعه امروزی هستندوهمه باید تلاش کنیم ضمن مهیانمودن فضای پرنشاط برای آنان درقالب های مختلف فرهنگی ،ارزشهای این قشرمهم جامعه راحفظ نماﺋیم که بی تردید باحفظ وترویج این ارزشهای معنوی است که نظام باتوجه به تغییرات شیوه های جنگ ازحالت سخت به جنگ نرم هرروزقویترومستحکمتردرصحنه های مختلف بین المللی حضورخواهدداشت.
دراین جلسه مواردو مشکلات جامعه ایثارگری دربخشهای مختلف دستگاههای تابعه جهادکشاورزی مازندران مطرح ودرخصوص برون رفت از آن تصمیم گیری شد

تاریخ انتشار: 10:57:7 1397/09/12
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
نشست روشنگری بسیج و گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر در اداره کل شیلات مازندران بازديد يزداني فرماندار شهرستان سوادكوه و اعضا كارگروه اشتغال شهرستان از طرح هاي شيلاتي منطقه سوادكوه برگزاری دوره آموزشی وتوجیهی جاسوسی به روش تخلیه تلفنی دراداره کل شیلات مازندران تجلیل ازدونفرازفعالین شیلاتی مازندران درنمازجمعه شهرستان بابلسرو هادی شهر بازدید امام جمعه هادی شهر از واحد نیمه متراکم پرورش ماهی سردآبی (قزل آلا) قزل کنار روستای پایین نقیب این شهر مدیر کل شیلات مازندران خبرداد: ارزش  اقتصادی بیش از1700 میلیارد تومانی تولید آبزیان مازندران درسال گذشته برگزاری دوره آموزشی - توجیهی سامانه یکپارچه پرداخت تسهیلات اعتباری ( سیتا) دراداره کل شیلات مازندران تفسیر سوره های قرآن ویژه ماه مبارک رمضان پنج شنبه هرهفته دراداره کل شیلات مازندران  رﺋیس سازمان دامپزشکی کشوردربازدید ازپرورش ماهی درقفس درنوشهرگفت: شرایط تولید ماهی درقفسهای دریایی (بهداشتی وکیفیت) برای صادرات  مهیا است بازدیدفرماندارشهرسان سوادکوه شمالی از مزارع پرورش ماهی در حال ساخت پایین دست سد ایت ا... صالحی لفور تولید بیش از 8400 تن انواع خوراک آبزیان دراستان درسال 97 افتتاح پروژه 20 تنی پرورش ماهی قزل آلا درشهرستان کلاردشت مراسم تجلیل ازکارگران نمونه شیلاتی دراداره کل شیلات مازندران برگزارشد. مدیرکل شیلات مازندران خبرداد: درسال 97 ،بیش از245  میلیارد ریال تسهیلات بانکی دراختیار بهره برداران شیلاتی مازندران قرارگرفت بازدیدامام جمعه شهرستان بابلسر ازفرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان استان مازندران
رفتن به بالای صفحه