67 مهندس عبداله ریاحی مشاوراستاندارومسول امورایثارگران استانداری مازندران خبرداد: خدمات رسانی مطلوب وموثرتر به ایثارگران دردستگاهها ازاهداف وماموریتهای امورایثارگران است
مهندس عبداله ریاحی مشاوراستاندارومسول امورایثارگران استانداری مازندران خبرداد: خدمات رسانی مطلوب وموثرتر به ایثارگران دردستگاهها ازاهداف وماموریتهای امورایثارگران استبه گزارش روابط عمومی شیلات مازندران،این مطلب رامشاوراستاندارمازندران درجلسه مسولین امورایثارگران ادارات کل تابعه جهادکشاورزی مازندران درسالن اجتماعات شیلات مازندران دربابلسر اعلام کرد وگفت:
ایثارگران مظلومترین قشردردستگاههامی باشندوهمه باید تلاش نماﺋیم تا موانع ومشکلات ایثارگران به حداقل رسیده وبرطرف گرددودراین راه باتوجه به قانون جامع ایثارگری پیگیری ونظارت خواهیم کردتااین قانون درتمامی واحدهااعم ازدستگاههای دولتی وهمچنین شهرداریها و...اجرایی گردد.وی ضمن تمجیداز تلاش وازخودگذشتگی وصبوری خانواده های ایثارگران درنگهداری ونیز پرستاری آنان ،تلاش وزحمات آنان رانمونه ونمودعینی  خودایثارگری برشمردوافزود:خدمت رسانی مطلوب وموثریکی از برنامه های کاریذاستانداری است که به جددنبال خواهدشد.
 ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران که میزبانی این جلسه رابعهده داشت واژه ایثاررا واژه مقدسی دانست که افرادبرای دسترسی به اهداف بالاترجانشان رافدای آن اهداف وارزشها الهی می نمایند وی تکریم ایثارگران راوظیفه همه دانست ودرادامه افزود: ازخودگذشتگی شهامت ودلیری پیامهای ایثارگری است و این ایثارمختص دوران دفاع مقدس نبوده ودرزمان ومکان هم نمی گنجد.
مدیرکل شیلات مازندران درادامه بااشاره به حضورچندین نفرایثارگردرفعالیتهای شیلات مازندران تصریح کرد:
بسیجیان وایثارگران دوران دفاع مقدس تلاشگران عرصه فرهنگ جامعه امروزی هستندوهمه باید تلاش کنیم ضمن مهیانمودن فضای پرنشاط برای آنان درقالب های مختلف فرهنگی ،ارزشهای این قشرمهم جامعه راحفظ نماﺋیم که بی تردید باحفظ وترویج این ارزشهای معنوی است که نظام باتوجه به تغییرات شیوه های جنگ ازحالت سخت به جنگ نرم هرروزقویترومستحکمتردرصحنه های مختلف بین المللی حضورخواهدداشت.
دراین جلسه مواردو مشکلات جامعه ایثارگری دربخشهای مختلف دستگاههای تابعه جهادکشاورزی مازندران مطرح ودرخصوص برون رفت از آن تصمیم گیری شد

تاریخ انتشار: 10:57:7 1397/09/12
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
انتصاب قاسم کریم زاده بعنوان جانشین مدیرکل  عباس زاده رﺋیس اداره شیلات شهرستانهای سوادکوه وسوادکوه شمالی خبرداد افتتاح دوطرح شیلاتی امروز درشهرستانهای سوادکوه وسوادکوه شمالی دیدارچهره به چهره مدیرکل شیلات بابهره برداران شیلاتی شرق مازندران درمحل اداره شیلات شهرستان بهشهر برگزاری "جشن دهه مبارک فجر" دراداره کل شیلات مازندران بررسی مساﺋل ومشکلات صیادان پره درنشست مدیرکل شیلات مازندران بانمایندگان مردم شهرستانهای قاﺋمشهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ  درمجلس شورای اسلامی شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد برگزاری کلاس آموزش طبخ آبزیان دردبیرستان آیت اله هاشمی شهرستان سوادکوه شمالی برگزاری کلاس آموزشی طبخ آبزیان در شهرستان تنکابن دعوت مدیرکل شیلات مازندران ازفعالین شیلاتی برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ماه  مدیرکل شیلات مازندران خبرداد:  صید ماهیان استخوانی درمازندران ازمرز 2 هزارتن عبورکرد برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت ،آشنایی و پیشگیری ازبیماریهای اخطار کردنی ماهیان گرمابی (KHV) درشهرستان بهشهر برگزاری نشست هم اندیشی مدیرکل شیلات مازندران با فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل شیلاتی عباس اسماعیلی ملا رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکا وگلوگاه خبرداد: دوره آموزشی مدیریت و پرورش ماهیان گرمآبی ویژه روستائیان شرق مازندران درشهرستان بهشهربرگزارشد. عباس اسماعیلی ملا رئیس اداره شیلات شهرستانهای بهشهر، نکا وگلوگاه خبرداد: برگزاری غرفه عملکرد دستاوردهای اداره شیلات شهرستان بهشهر در نمایشگاه چهلچراغ دردهه مبارک فجر در همایش تقدیر از نمونه های تولید کننده بخش کشاورزی استان مازندران ازسه نمونه ملی وسه  نمونه استانی بخش شیلاتی هم تجلیل شد
رفتن به بالای صفحه