47 مهندس عبداله ریاحی مشاوراستاندارومسول امورایثارگران استانداری مازندران خبرداد: خدمات رسانی مطلوب وموثرتر به ایثارگران دردستگاهها ازاهداف وماموریتهای امورایثارگران است
مهندس عبداله ریاحی مشاوراستاندارومسول امورایثارگران استانداری مازندران خبرداد: خدمات رسانی مطلوب وموثرتر به ایثارگران دردستگاهها ازاهداف وماموریتهای امورایثارگران استبه گزارش روابط عمومی شیلات مازندران،این مطلب رامشاوراستاندارمازندران درجلسه مسولین امورایثارگران ادارات کل تابعه جهادکشاورزی مازندران درسالن اجتماعات شیلات مازندران دربابلسر اعلام کرد وگفت:
ایثارگران مظلومترین قشردردستگاههامی باشندوهمه باید تلاش نماﺋیم تا موانع ومشکلات ایثارگران به حداقل رسیده وبرطرف گرددودراین راه باتوجه به قانون جامع ایثارگری پیگیری ونظارت خواهیم کردتااین قانون درتمامی واحدهااعم ازدستگاههای دولتی وهمچنین شهرداریها و...اجرایی گردد.وی ضمن تمجیداز تلاش وازخودگذشتگی وصبوری خانواده های ایثارگران درنگهداری ونیز پرستاری آنان ،تلاش وزحمات آنان رانمونه ونمودعینی  خودایثارگری برشمردوافزود:خدمت رسانی مطلوب وموثریکی از برنامه های کاریذاستانداری است که به جددنبال خواهدشد.
 ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران که میزبانی این جلسه رابعهده داشت واژه ایثاررا واژه مقدسی دانست که افرادبرای دسترسی به اهداف بالاترجانشان رافدای آن اهداف وارزشها الهی می نمایند وی تکریم ایثارگران راوظیفه همه دانست ودرادامه افزود: ازخودگذشتگی شهامت ودلیری پیامهای ایثارگری است و این ایثارمختص دوران دفاع مقدس نبوده ودرزمان ومکان هم نمی گنجد.
مدیرکل شیلات مازندران درادامه بااشاره به حضورچندین نفرایثارگردرفعالیتهای شیلات مازندران تصریح کرد:
بسیجیان وایثارگران دوران دفاع مقدس تلاشگران عرصه فرهنگ جامعه امروزی هستندوهمه باید تلاش کنیم ضمن مهیانمودن فضای پرنشاط برای آنان درقالب های مختلف فرهنگی ،ارزشهای این قشرمهم جامعه راحفظ نماﺋیم که بی تردید باحفظ وترویج این ارزشهای معنوی است که نظام باتوجه به تغییرات شیوه های جنگ ازحالت سخت به جنگ نرم هرروزقویترومستحکمتردرصحنه های مختلف بین المللی حضورخواهدداشت.
دراین جلسه مواردو مشکلات جامعه ایثارگری دربخشهای مختلف دستگاههای تابعه جهادکشاورزی مازندران مطرح ودرخصوص برون رفت از آن تصمیم گیری شد

تاریخ انتشار: 10:57:7 1397/09/12
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
قدرت‌الله دهقان سرپرست  اداره شیلات شهرستان  بابلسر در نشست کارگروه توسعه صادرات شهرستان خبرداد: ۴ واحد تولیدی صادرکننده محصولات شیلاتی در بابلسر فعالیت می‌کنند سرپرست معاونت صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران خبرداد: صیدماهیان استخوانی درمازندران تانیمه آذر ماه رشد12 درصدی داشته است برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان اداره کل هوا شناسی و شیلات مازندران درزمینه نقش هواشناسی در تردد شناورها حضورمشاوراستاندارومسول امورایثارگران استان درمنزل شهیدمدافع حرم شهیدعلیرضا بریری وشهیدجهادگرعلی ضابط پوردربابلسر بررسی وضعیت آبزی پروران شیلات آمل باحضور مدیرکل شیلات استان درمحل اداره شیلات شهرستان مدیرکل شیلات مازندران خبرداد: صادرات 22 میلیون دلاری محصولات شیلاتی از مازندران به اروپاوآمریکاوآسیا مدیرکل شیلات مازندران باحضوردراداره شیلات شهرستان بابل خبرداد: باتوجه استقبال خوب مردم شهرستان بابل ازجشنواره طبخ وعرضه ماهی ،این جشنواره بابرنامه ریزی درسایر شهرستانها برگزارخواهدشد تاکید مدیرکل شیلات مازندران برایجادجایگاه طبخ وعرضه ماهی زنده درمحورهای مواصلاتی بازدید سردار نانواکناری نماینده مردم شهرستانهای بابلسر و فریدونکناردرمجلس شورای اسلامی از پروژه های شیلاتی شهرستان بابلسر برگزاری جشن ولادت سراسر نور و برکت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در اداره کل شیلات مازندران برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج دراداره کل شیلات مازندران برگزاری جشن ولایت وامامت آقا امام زمان (عج) دراداره کل شیلات مازندران حسن اصغریان رستمی، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری دربازدید ازجشنواره طبخ وعرضه آبزیان شهرستان بابل گفت:  ازمجموع 165/5 میلیارد تومان تسهیلات روستایی پرداختی سال گذشته 10 میلیاردآن مربوط به طرحهای شیلاتی بوده است ازنفرات برترجشنواره طبخ وعرضه آبزیان (ماهی) شهرستان بابل تجلیل شد بازدید دکتر سمیه قاسمی طوسی مدیرکل اموربانوان استانداری مازندران ازجشنواره طبخ وعرضه آبزیان شهرستان بابل
رفتن به بالای صفحه