56  رﺋیس سازمان دامپزشکی کشوردربازدید ازپرورش ماهی درقفس درنوشهرگفت: شرایط تولید ماهی درقفسهای دریایی (بهداشتی وکیفیت) برای صادرات  مهیا است
  رﺋیس سازمان دامپزشکی کشوردربازدید ازپرورش ماهی درقفس درنوشهرگفت: شرایط تولید ماهی درقفسهای دریایی (بهداشتی وکیفیت) برای صادرات  مهیا استبه گزارش روابط روابط عمومی شیلات مازندران ، دکترعلیرضا رفیعی پور رﺋیس سازمان دامپزشکی کشور روزچهارشنبه ازپرورش ماهی درقفسهای دریایی آقای نظری درنوشهربازدید نمودند. مهندس شهیدی فر رﺋیس سازمان جهادکشاورزی مازندران که دراین بازدید نیزحضورداشتند بااشاره به اینکه ظرفیتهای شیلاتی استان یکی ازشاخصهای مهم اقتصادی استان  است که سالانه با تولید بیش از100 هزارتن انواع آبزیان پرورشی و دریایی جایگاه مهمی درفعالیتهای شیلاتی کشوردارد.
شهیدی فردرادامه پرورش ماهی درقفسهای دریایی رایکی ازفرصتهای خوب برای ایجاد اشتغال،درآمد و نیز رونق تولید دانست وافزود:
تلاش داریم درسال جاری باحمایت بیشترازتولید کنندگان آبزیان زمینه لازم برای صادرات بیشترآبزیان به خارج ازکشوررافراهم نماﺋیم.

دراین بازدیدکه  دکتررضوانی مدیرکل دامپزشکی مازندران ، مهندس عسکری منعمی معاون آبزی پروری شیلات مازندران ،مهندس رضوانی رﺋیس اداره شیلات شهرستان نوشهرو چالوس رﺋیس سازمان راهمراهی می کردند ،مهندس منعمی ، ضمن تشریح ظرفیتهای آبزی پروری استان بویژه تولیدماهی درقفسهای دریایی ازتعامل وهمکاری خوب دامپزشکی وشیلات درفرآیند صدور مجوزهای بهداشتی  آبزی پروی خبردادوگفت: شیلات مازندران ازسرمایه گذاری درطرح پرورش ماهی درقفسهای دریایی حمایت می نماید ، وی درادامه افزود:

درسال 1397 استان مازندران 76000 تن ماهی تولید وروانه بازارنموده است که  600 تن  آن مربوط به تولید ماهی درقفسهای دریایی بوده است  .

دکتررفیعی پور رﺋیس سازمان دامپزشکی کشورگفت: اقتدارتولید ماهی درقفس باسرمایه گذاران علاقمند وهمکاری دستگاههای متولی وزارت جهادکشاورزی دردریای مازندران قابل رویت می باشد و شرایط تولید ماهی درقفس بسیار مهیاست  و ماهی سالم ،بهداشتی وباکیفیت آن می تواند صادرشود،
وی درادامه تصریح کرد: حمایت ازتولید کنندگان این صنعت مهم وجدید آینده روشنی رابرای مدیریت تولید و بهداشتی وبازار رقم خواهدزد ودراین زمینه برایجادزنجیره تولید وتقویت آن تاکید کرد.
رفیعی پور همچنین استعدادها و دانش درزمینه تولید وپرورش ماهی دراستان ازجمله پرورش ماهی درقفس راستود وگفت: اجرای طرح پرورش ماهی درقفس مازندران می تواند به عنوان الگوی موفق درسایرنقاط کشور عملیاتی گردد.

تاریخ انتشار: 12:15:29 1398/02/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
مدیرکل شیلات مازندران خبرداد: بیش از 30 میلیون از80 میلیون قطعه بچه ماهی سفید تکثیر شده در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجاﺋی ساری تا کنون دررودخانه های مهم شیلاتی استان رها سازی شد تجلیل از آبزي پرور نمونه شهرستاني و استاني پرورش ماهيان گرمآبي بهشهردرهفته جهادکشاورزی بارهاسازی  واحداث 10 استخر طبیعی تکثیربچه ماهی درمنطقه صیادی امیرآباد، صید وصیادی درمنطقه را رونق می بخشیم  قاسم کریم زاده جانشین مدیرکل ومعاون صید وبنادر ماهیگیری شیلات مازندران  ۱۱ درصد استخرهای تکثیرطبیعی بچه ماهی سفید استان ،درتعاونیهای صیادی شهرستان جویبار احداث شده است ارزش اقتصادی حدود 10 میلیاردتومانی تکثیر طبیعی بچه ماهی سفید درحوضچه ها وشیل های ایجادشده درمازندران هم اندیشی شیلات مازندران و اتحادیه ماهیان سردآبی استان حضورفرماندارشهرستان جویبار درپایگاه حفاظت منابع آبزیان چپکرود استقرار تیم سنجش فشارخون شبکه بهداشت شهرستان بابلسر دراداره کل شیلات مازندران آغازرهاسازی بیش از 20 میلیون قطعه بچه ماهی سفید حاصل ازتکثیرطبیعی درمازندران  تجدید میثاق مدیرکل وکارکنان شیلات مازندران  با آرمان‌های امام (ره) و شهدا به مناسبت هفته جهادکشاورزی مدیرکل شیلات مازندران درحاشیه پنل تخصصی بخش کشاورزی همایش فرصتهای سرمایه گذاری درساری خبرداد: شرایط لازم برای صادرات 10 تن خاویار و 2 هزارتن  گوشت ماهیان خاویاری پرورشی به خارج مهیا است بازدید سردارنانوا کناری نماینده مردم شهرستانهای بابلسروفریدونکنار ازغرفه های شیلاتی درنمایشگاه توانمندیهای صادراتی مازندران دکترنبی اله خون میرزایی معاون وزیرورﺋیس سازمان شیلات ایران دربازدیدازنخستین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان درساری تاکیدکرد: ظرفیت آبزی پروری استان مازندران بسیار بالاست وصرفا به داخل خلاصه نمی شود وتوان صادراتی خوبی دارد آغاز هجدهمین اجلاسیه رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر در بابلسر دکترگلدوست درمراسم گرامیداشت 14 و15 خرداد درشیلات مازندران گفت:  بعداز امامان معصوم (ع) امام خمینی ازنوادرافرادی است که نزدیکتر به امامان  معصوم  بود
رفتن به بالای صفحه