53  رﺋیس سازمان دامپزشکی کشوردربازدید ازپرورش ماهی درقفس درنوشهرگفت: شرایط تولید ماهی درقفسهای دریایی (بهداشتی وکیفیت) برای صادرات  مهیا است
  رﺋیس سازمان دامپزشکی کشوردربازدید ازپرورش ماهی درقفس درنوشهرگفت: شرایط تولید ماهی درقفسهای دریایی (بهداشتی وکیفیت) برای صادرات  مهیا استبه گزارش روابط روابط عمومی شیلات مازندران ، دکترعلیرضا رفیعی پور رﺋیس سازمان دامپزشکی کشور روزچهارشنبه ازپرورش ماهی درقفسهای دریایی آقای نظری درنوشهربازدید نمودند. مهندس شهیدی فر رﺋیس سازمان جهادکشاورزی مازندران که دراین بازدید نیزحضورداشتند بااشاره به اینکه ظرفیتهای شیلاتی استان یکی ازشاخصهای مهم اقتصادی استان  است که سالانه با تولید بیش از100 هزارتن انواع آبزیان پرورشی و دریایی جایگاه مهمی درفعالیتهای شیلاتی کشوردارد.
شهیدی فردرادامه پرورش ماهی درقفسهای دریایی رایکی ازفرصتهای خوب برای ایجاد اشتغال،درآمد و نیز رونق تولید دانست وافزود:
تلاش داریم درسال جاری باحمایت بیشترازتولید کنندگان آبزیان زمینه لازم برای صادرات بیشترآبزیان به خارج ازکشوررافراهم نماﺋیم.

دراین بازدیدکه  دکتررضوانی مدیرکل دامپزشکی مازندران ، مهندس عسکری منعمی معاون آبزی پروری شیلات مازندران ،مهندس رضوانی رﺋیس اداره شیلات شهرستان نوشهرو چالوس رﺋیس سازمان راهمراهی می کردند ،مهندس منعمی ، ضمن تشریح ظرفیتهای آبزی پروری استان بویژه تولیدماهی درقفسهای دریایی ازتعامل وهمکاری خوب دامپزشکی وشیلات درفرآیند صدور مجوزهای بهداشتی  آبزی پروی خبردادوگفت: شیلات مازندران ازسرمایه گذاری درطرح پرورش ماهی درقفسهای دریایی حمایت می نماید ، وی درادامه افزود:

درسال 1397 استان مازندران 76000 تن ماهی تولید وروانه بازارنموده است که  600 تن  آن مربوط به تولید ماهی درقفسهای دریایی بوده است  .

دکتررفیعی پور رﺋیس سازمان دامپزشکی کشورگفت: اقتدارتولید ماهی درقفس باسرمایه گذاران علاقمند وهمکاری دستگاههای متولی وزارت جهادکشاورزی دردریای مازندران قابل رویت می باشد و شرایط تولید ماهی درقفس بسیار مهیاست  و ماهی سالم ،بهداشتی وباکیفیت آن می تواند صادرشود،
وی درادامه تصریح کرد: حمایت ازتولید کنندگان این صنعت مهم وجدید آینده روشنی رابرای مدیریت تولید و بهداشتی وبازار رقم خواهدزد ودراین زمینه برایجادزنجیره تولید وتقویت آن تاکید کرد.
رفیعی پور همچنین استعدادها و دانش درزمینه تولید وپرورش ماهی دراستان ازجمله پرورش ماهی درقفس راستود وگفت: اجرای طرح پرورش ماهی درقفس مازندران می تواند به عنوان الگوی موفق درسایرنقاط کشور عملیاتی گردد.

تاریخ انتشار: 12:15:29 1398/02/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
نشست روشنگری بسیج و گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر در اداره کل شیلات مازندران بازديد يزداني فرماندار شهرستان سوادكوه و اعضا كارگروه اشتغال شهرستان از طرح هاي شيلاتي منطقه سوادكوه برگزاری دوره آموزشی وتوجیهی جاسوسی به روش تخلیه تلفنی دراداره کل شیلات مازندران تجلیل ازدونفرازفعالین شیلاتی مازندران درنمازجمعه شهرستان بابلسرو هادی شهر بازدید امام جمعه هادی شهر از واحد نیمه متراکم پرورش ماهی سردآبی (قزل آلا) قزل کنار روستای پایین نقیب این شهر مدیر کل شیلات مازندران خبرداد: ارزش  اقتصادی بیش از1700 میلیارد تومانی تولید آبزیان مازندران درسال گذشته برگزاری دوره آموزشی - توجیهی سامانه یکپارچه پرداخت تسهیلات اعتباری ( سیتا) دراداره کل شیلات مازندران تفسیر سوره های قرآن ویژه ماه مبارک رمضان پنج شنبه هرهفته دراداره کل شیلات مازندران بازدیدفرماندارشهرسان سوادکوه شمالی از مزارع پرورش ماهی در حال ساخت پایین دست سد ایت ا... صالحی لفور تولید بیش از 8400 تن انواع خوراک آبزیان دراستان درسال 97 افتتاح پروژه 20 تنی پرورش ماهی قزل آلا درشهرستان کلاردشت مراسم تجلیل ازکارگران نمونه شیلاتی دراداره کل شیلات مازندران برگزارشد. مدیرکل شیلات مازندران خبرداد: درسال 97 ،بیش از245  میلیارد ریال تسهیلات بانکی دراختیار بهره برداران شیلاتی مازندران قرارگرفت بازدیدامام جمعه شهرستان بابلسر ازفرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان استان مازندران مدیر کل شیلات مازندران خبرداد: ارزش  اقتصادی تولید آبزیان پرورشی مازندران درسال گذشته 1400 میلیارد تومان بوده است
رفتن به بالای صفحه