64 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره96/9
موضوع مزایده:
3- دو دستگاه درام فیلتر و 21 قلم کالای مربوط به تجهیزات پرورش ماهی در قفس دریایی
دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 10:21:45 1396/09/01
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه