303 آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای شماره96/11
اجاره:
1- سالن تکثیر پایین دست به مساحت 2400 متر مربع به ابعاد (40*60) دارای 175 استخر بتونی به ابعاد 2/5 *2/5 و 33 استخر بتونی به ابعاد 1/5*1/5
2- تعداد 45 استخر دایره ای به قطر 6 متر به عمق 80 سانتی متر در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت
دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 9:21:57 1396/10/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه