اخبار و رویدادهای شیلات مازندران

شهادت امام جعفر صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت تسلیت باد

شهادت امام جعفر صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت تسلیت باد شهادت امام جعفر صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوتکوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرتتسلیت باد.روابط عمومی شیلات مازندران
8:9:23 1398/04/08

 دکتریوسف نژادعضو هیات رﺋیسه مجلس شورای اسلامی ونماینده مردم شهرستانهای ساری و میاندرودتاکید کرد: همه باید شیلات رادر بازسازی وحفاظت از ذخایر آبزیان دریا کمک ویاری نمایند

 دکتریوسف نژادعضو هیات رﺋیسه مجلس شورای اسلامی ونماینده مردم شهرستانهای ساری و میاندرودتاکید کرد:  همه باید شیلات رادر بازسازی وحفاظت از ذخایر آبزیان دریا کمک ویاری نمایند به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران، این مطلب رادرمراسم بازگشایی استخر تکثیرطبیعی بچه ماهی سفید درضلع غربی رودخانه تجن ساری اعلام کرد وگفت: دریا وجنگل دوامانت الهی است که بابهره برداری صحیح واصولی آنرابرای نسلهای آتی حفاظت ونگهداری کرد ،وی درادامه بااشاره به اینکه کارشیلات منحصربه فعالیت صیدوصیادی دردریا نیست افزود: رودخانه ها که رگ حیاتی دریا و زایشگاه طبیعی ماهیان مولد دریایی هستند حفاظت ونگ ...
21:59:45 1398/04/06

دکتر قاسم کریم زاده جانشین مدیرکل و معاون صید وبنادر ماهیگیری شیلات مازندران : 35 درصد تکثیرطبیعی بچه ماهی سفید مازندران  درمنطقه صیادی ساری و جویبارصورت گرفته است

 دکتر قاسم کریم زاده جانشین مدیرکل و معاون صید وبنادر ماهیگیری شیلات مازندران :  35 درصد تکثیرطبیعی بچه ماهی سفید مازندران  درمنطقه صیادی ساری و جویبارصورت گرفته است به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران این مطلب را دکترکریم زاده به هنگام بازگشایی استخر تکثیر طبیعی بچه ماهی سفید درحاشیه و ضلع غربی رودخانه تجن که بادکتریوسف نژاد عضوهیات رﺋیسه مجلس شورای اسلامی، مسولین شهرستانی ،مدیران اتحادیه تعاونیهای صیادی پره استان ،روسای مراکز بازسازی ذخایر، مدیران شرکتهای تعاونی صیادی منطقه ساری و فرح آباد اعلام کرد وگفت: دومنطقه فعالیتی صیدوصیادی درجویبار و ساری یکی ازم ...
21:55:45 1398/04/06

برگزاری دوره آموزشی حفاظت گفتارو تخلیه تلفنی دراداره کل شیلات مازندران

 برگزاری دوره آموزشی حفاظت گفتارو تخلیه تلفنی دراداره کل شیلات مازندران به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران، در راستای تعمیق فرهنگ حفاظتی درگفتار های ارتباطی تلفنی در دستگاههای دولتی، برای ناکام گذاشتن سوء استفاده کنندگان ودشمن ، به طور مشخص از طریق ساده ترین ابزار ارتباطی یعنی تلفن و ضابطه‌­مند نمودن مکالمات ( مواردی که از طریق تلفن قابل بیان می‌­باشد) شیلات مازندران ، موضوع تخلیۀ تلفنی را به عنوان موضوع اساسی مورد توجه قرار داده و به منظور اراﺋه راهکارهای مناسب ...
10:21:13 1398/04/05

مدیرکل شیلات مازندران خبرداد: بیش از 30 میلیون از80 میلیون قطعه بچه ماهی سفید تکثیر شده در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجاﺋی ساری تا کنون دررودخانه های مهم شیلاتی استان رها سازی شد

مدیرکل شیلات مازندران خبرداد:  بیش از 30 میلیون از80 میلیون قطعه بچه ماهی سفید تکثیر شده در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجاﺋی ساری تا کنون دررودخانه های مهم شیلاتی استان رها سازی شد به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران مهندس ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران گفت: درراستای برنامه و ماموریت شیلات مازندران برای بازسازی ذخایر آبزیان دریا ،از9 خرداد ماه که کار رهاسازی بچه ماهی سفید تکثیر نیمه مصنوعی درمرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری آغازشد تا سوم تیر ماه بیش از 30 میلیون قطعه از بچه ماهی سفید تکثیری، دررودخانه های مهم شیلاتی رهاسازی شد که مبین ت ...
9:48:56 1398/04/04
رفتن به بالای صفحه