مزایده و مناقصه‌های شیلاتی

موضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی فضای سبزو باغبانی اداره کل شیلات مازندران بصورت حجمی درسطح 4/8 هکتار.

موضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی فضای سبزو باغبانی اداره کل شیلات مازندران بصورت حجمی درسطح 4/8 هکتار. بسمه تعالی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره97/2) دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه:واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 4/8 هکتار محل اجرا:اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان) محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه:2.917.037.060 ریال تضمین شرکت در مناقصه ...
8:3:58 1397/03/05

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/10

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/10 بسمه تعالی"تجدید آگهی مناقصه عمومی"یک مرحله ای شماره 96/10دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندرانموضوع مناقصه: اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداریمحل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان)محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندرانمبلغ برآورد مناقصه: 3800000000تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 190000000ریا ...
9:27:49 1397/02/01

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/10

دستگاه مناقصه گذار: اداره کل شیلات مازندرانموضوع مناقصه: اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام ماموریت های اداریمحل اجرا:اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان) محل تأمین اعتبار:اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه:3.800.000.000 ریال تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی به مبلغ 190.000.000ریال مهلت دریافت اسناد:از زمان انتشار آگهی به مدت 10 روز ...
11:7:57 1396/12/27

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای شماره96/11

اجاره:1- سالن تکثیر پایین دست به مساحت 2400 متر مربع به ابعاد (40*60) دارای 175 استخر بتونی به ابعاد 2/5 *2/5 و 33 استخر بتونی به ابعاد 1/5*1/52- تعداد 45 استخر دایره ای به قطر 6 متر به عمق 80 سانتی متر در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت
9:21:57 1396/10/18
رفتن به بالای صفحه