مزایده و مناقصه‌های شیلاتی

آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 98/3

بسمه تعالی ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/3) دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: شیل گذاری (احداث استخر های کمک به تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی) محل اجرا: سایت بندر صیادی امیرآباد محل تأمین اعتبار: سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه: 3.350.000.000 ریال تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 167.500.000ریال مهلت دریافت اسن ...
7:38:46 1398/03/30

((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/2)

((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/2) دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی اداره کل شیلات استان مازندران بصورت حجمی در سطح 4/8 هکتار محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان) محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه: 2.505.593.312 ریال تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 125.000.000 ریال مهلت د ...
8:51:47 1398/02/11

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/1

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/1 بسمه تعالی ((آگهی مناقصه عمومی)) (یک مرحله ای شماره 98/1) دستگاه مناقصه گزار: اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه: اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری جهت انجام مأموریتهای اداری محل اجرا: اداره کل شیلات استان مازندران و ادارات تابعه(شیلات شهرستانهای استان) محل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه: 4.500.000.000 ریال تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ ...
7:59:43 1398/01/19

آگهی مزایده عمومی شماره 97/7

«« آگهی مزایده عمومی »» (شماره 97/7) دستگاه مزایده گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده: 1- تعداد 6دستگاه خودرو نیسان پیکاب مستعمل 2- تعداد 13خودرو اسقاطی محل اجرا: اداره کل شیلات مازندران پیش پرداخت شرکت در مزایده: 10 درصد مبلغ پیشنهادی مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/1زمان بازگشایی پیشنهادها :رأس ساعت 8 صب ...
11:13:5 1397/09/18

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 97/3

بسمه تعالی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره۹۷/3) دستگاه مناقصه گزار:اداره کل شیلات استان مازندران موضوع مناقصه:خدمات آمارگیری و نظارت بر صید انواع آبزیان دریایی(ماهیان استخوانی) در سال 97محل اجرا:50 شرکت تعاونی پره استان مازندرانمحل تأمین اعتبار: اداره کل شیلات استان مازندران مبلغ برآورد مناقصه:5,455,529,646 ریال تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی به مبلغ 272,۰۰۰,۰۰۰ ریال مهلت دریافت اس ...
9:38:43 1397/07/11
رفتن به بالای صفحه