11:41:5 1397/09/03 معاونت ها
 
قاسم کریم زاده
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری
شماره تماس: 01135289402
دور نگار: 01135289432
 
 
عسکر منعمی
سرپرست معاونت آبزی پروری
شماره تماس: 
01135289436
 
عبدالهادی یعقوبی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع شیلات مازندران
عبدالهادی یعقوبی
 معاون برنامه‌ریزی و منابع
شماره تماس: 01135289422
 
 
 
رفتن به بالای صفحه